باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سُوَیْد بن عَمْرو بن اَبی‌مُطاع خَثْعَمی، آخرین شهید واقعه کربلا که اندکی پس از شهادت امام حسین (ع) به شهادت رسید.

محتویات

نسب و شخصیت

سوید بن عمرو بن ابی‌مطاع خثعمی از قبیله خثعم بود. او را مردی شریف، عابد، شجاع و کارآزموده در جنگ توصیف کرده‌اند.[۱]

واقعه کربلا

سوید، آخرین نفر از اصحاب امام حسین(ع) بود که به میدان رفت[۲] و جنگید تا اینکه زخمی شد و بی‌رمق در بین دیگر کشتگان افتاد. همه گمان کردند او کشته شده است. پس از مدتی، سوید شنید که می‌گویند: حسین کشته شد. پس به خود آمد و برخاست و چون شمشیرش را برده بودند، با خنجری که به همراه داشت جنگید تا به شهادت رسید. گفته‌اند عروة بن بطان ثعلبی و زید بن رقاد جنبی او را کشتند.[۳]

پانویس

  1. سماوی، ابصارالعین، ۱۳۸۴ش، ص۱۶۹.
  2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۴۴۶.
  3. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۴۵۳؛ بلاذری، انساب الاشراف، ۱۳۹۷ق، ج۳، ص۲۰۴؛ ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۴، ص۷۹؛ نویری، نهایة الارب، ۱۴۲۳ق، ج۲۰، ص۴۶۰؛ لبیب بیضون، موسوعة کربلا، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۱۰۸.

منابع

  • ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
  • بلاذری، احمد بن یحیی، انساب‌الأشراف(ج۳)، تحقیق: محمدباقر محمودی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،، ۱۹۷۷م/۱۳۹۷ق.
  • سماوی، محمد، إبصارالعین فی أنصار الحسین، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۴ش.
  • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۳ق.
  • لبیب بیضون، موسوعة کربلاء، بیروت، مؤسسة الاعلمی، ۱۴۲۷ق.
  • نویری، نهایة الأرب فی فنون الأدب،‌ قاهره، دارالکتب و الوثائق القومیة، ۱۴۲۳ق.