باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سال ۱۴۰۷ هجری قمری مصادف با سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ هجری شمسی و نیز ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ میلادی است. نخستین روز سال ۱۴۰۷، مصادف با شنبه ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۵ شمسی است.

رویدادها

پانویس