باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سال ۱۳۹۴ هجری شمسی

سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

محتویات

رویدادها

فروردین

خرداد

شهریور

مهر

  • ۲ مهر: کشته و مفقود شدن بیش از هفت هزار تن از حاجیان در اثر ازدحام جمعیت (فاجعه منا)

آذر

دی