باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

جابر بن سَمُرَة بن عَمرو بن جُنادة بن جُنْدَب سُوائی، از صحابه پیامبر (ص) و راوی حدیث اثنا عشر خلیفه است. او علاوه بر پیامبر(ص)، از امام علی و همچنین عمر بن خطاب نیز روایت کرده است. بخاری و مسلم حدیث معروف او را در صحیحین آورده‌اند. نویسندگان دیگر کتب روایی اهل سنت نیز روایاتی از او نقل کرده‌اند.

جابر بن سمره
مشخصات فردی
نام کامل جابر بن سَمُرَة بن عَمرو بن جُنادة بن جُنْدَب سُوائی
لقب ابوعبداللّه / ابوخالد
نسب/قبیله قبیلة بنی سُواءَة بن عامربن صَعْصَعة
خویشاوندان سعد بن ابی وَقّاص
درگذشت اختلافی در ۶۶ یا ۷۴ یا ۷۵ قمری
مشخصات دینی
دلیل شهرت راوی حدیث اثنا عشر خلیفه
آثار روایت حدیث اثنا عشر خلیفه

محتویات

نسب و درگذشت

مورخان و رجال شناسان نام کامل وی را جابربن سَمُرَة بن عمرو بن جُنادة بن جُنْدَب سُوائی و کنیه‌اش را ابوعبداللّه یا ابوخالد ذکر کرده‌اند.[۱] او به قبیلة بنی سُواءَة بن عامربن صَعْصَعة منسوب است.[۲]

پدرش از صحابه پیامبر و مادرش خالده، خواهر سعد بن ابی وَقّاص (متوفی ۵۵) صحابی معروف پیامبر(ص)، بود[۳]از تاریخ تولد جابر اطلاع دقیقی در دست نیست. وی به همراه پدرش در رکاب دایی خود، سعدبن ابی وقاص، در فتح مدائن (۱۶ق) شرکت داشت[۴] و پس از آن با پدرش در کوفه ماندگار شد.[۵] به نوشتة ذهبی[۶]، وی به هنگام ایراد خطبة مشهور خلیفه دوم در ۱۶ق در منطقة جابیه (حوالی دمشق)، حضور داشته است.[۷]

مورخان در باره سال مرگ جابر اختلاف نظر دارند. برخی آن را در ۶۶ق[۸] و برخی در ۷۴ یا ۷۵ق[۹] و در دوران خلافت عبدالملک و امارت بِشر بن مروان بر کوفه دانسته‌اند.[۱۰]

روایات

جابر ۱۴۶ حدیث از پیامبر روایت کرده که بخاری[۱۱] و مسلم بن حجاج[۱۲] تنها اندکی از آنها را صحیح دانسته‌اند[۱۳] علاوه بر این، مؤلفانِ دیگرِ صحاح، روایاتی از وی نقل کرده‌اند.[۱۴] جابر علاوه بر پیامبر از برخی صحابه، از جمله علی بن ابی طالب، عمر بن خطّاب، ابو ایوب انصاری، سعد بن ابی وقاص و پدرش، سمرة بن عمرو نیز روایت نقل کرده است.[۱۵] راویانی چون اسودبن سعید هَمْدانی، تمیم بن طَرَفَه، حُصین بن عبدالرحمان، عامربن سعدبن ابی وقاص و ابوخالد بَجَلی نیز از وی حدیث روایت کرده‌اند.[۱۶]

حدیث اثنا عشر خلفیه

در منابع حدیثی اهل سنّت چون صحیح بخاری[۱۷] و صحیح مسلم[۱۸]، حدیثی با اختلافاتی اندک در متن، از جابر نقل شده است که به حدیث اثنا عشر خلیفه مشهور است. بنا بر آن، پیامبر اکرم (ص) در جمعی از اصحاب ــ از جمله جابر که کودکی خردسال بوده و پدرش ــ گفته بودند که این امت دوازده امیر خواهد داشت. به گفته جابر پیامبر در ادامه سخن خود مطلبی گفته که وی آن را نشنیده بود، اما پدرش سمره ادامه سخن پیامبر را برای او نقل کرد: این دوازده امیر جملگی از قریش هستند.[۱۹] در منابع حدیثی و احتجاجی امامیه به این حدیث در مقام تأییدِ اعتقاد شیعه دوازده امامی استناد شده است.[۲۰]

پانویس

 1. نک: ابن حِبّان، ج۳، ص۵۲؛ خطیب بغدادی، ج۱، ص۵۴۱
 2. ابن حَزْم، ص۲۷۳؛ سمعانی، ج۳، ص۳۳۰
 3. کلاباذی، ج۱، ص۱۴۲
 4. خطیب بغدادی، ج۱، ص۵۴۰ـ۵۴۱
 5. ابن سعد، ج۶، ص۱۴؛ سمعانی، ج۳، ص۳۳۰ـ۳۳۱
 6. ذهبی، سر اعلام النبلا، ج۳، ص۱۸۶
 7. نیز نک: ابن قتیبه، ج۱، ص۱۱۷؛ ابن عساکر، ج۳، ص۳۸۸؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، حوادث و وفیات ۱۱ـ۴۰، ص۶۲۱
 8. نک: نووی، ج۱، ص۱۴۲؛ ذهبی، ۱۴۱۸، حوادث و وفیات ۶۱ـ۸۰، ص۵۰
 9. نک: خلیفة بن خیاط، ص۲۰۹؛ ابن حبّان، ج۳، ص۵۲؛ ابن مَنْجویه، ج۱، ص۱۱۴
 10. نک خطیب بغدادی، ج۱، ص۵۴۲؛ ابن عساکر، ج۳، ص۳۸۹
 11. بخاری، ج۱، ص۱۸۳، ۱۸۵
 12. صحیح مسلم، ج۱، ص۲۷۵، ۳۲۱
 13. نَوَوی، ج۱، ص۱۴۲
 14. نک: ابن ماجه، ج۱، ص۳۱۷؛ ابوداوود، ج۱، ص۴۳۱؛ ترمذی، ج۲، ص۱۱۱؛ نسائی، ج۳، ص۱۰۹
 15. نک: ابن عساکر، ج۳، ص۳۸۸؛ نک: مِزّی، ج۴، ص۴۳۷
 16. نک: بهمزی، ج۴، ص۴۳۸
 17. بخاری ج۸، ص۱۲۷
 18. صحیح مسلم، ج۲، ص۱۴۵۲ـ۱۴۵۳
 19. برای منابع مختلف این حدیث و بحثی همه جانبه از آن نک: صافی، ص۴۵ـ۸۳
 20. برای نمونه نک: ابن ابی زینب، ص۱۰۲ـ۱۰۴، ۱۰۶ـ۱۰۷؛ ابن بابویه، ج۱، ص۶۶؛ طوسی، ص۱۲۶ـ۱۲۹، ۱۳۲ـ۱۳۳

منابع

 • ابن ابی زینت، کتاب الغیبة، چاپ علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۷ق.
 • ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، چاپ علی اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۳ ش.
 • ابن حبّان، کتاب الثقات، حیدرآباد دکن ۱۳۹۳ـ۱۴۰۳ق/ ۱۹۷۳ـ۱۹۸۳م، چاپ افست بیروت، بی تا.
 • ابن حزم، جمهرة انساب العرب، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ۱۹۸۲م.
 • ابن عساکر، تهذیب تاریخ دمشق الکبیر ، چاپ عبدالقادر بدران، بیروت ۱۳۷۹ق/۱۹۷۹م.
 • ابن قتیبه، عیون الاخبار، چاپ یوسف علی طویل و مفید محمد قمیحه، بیروت، ۱۹۸۵م.
 • ابن ماجه، سنن ابن ماجة، استانبول، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
 • ابن منجویه، رجال صحیح مسلم، چاپ عبداللّه لیثی، بیروت ۱۴۰۷/ق۱۹۸۷م.
 • سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داود، استانبول ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
 • محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، استانبول ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
 • محمدبن عیسی ترمذی ، سنن الترمذی، استانبول ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
 • خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، روایة بقی بن مخلد، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
 • محمدبن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات ۱۱ـ۴۰، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷، حوادث و وفیات ۶۱ـ۸۰، بیروت ۱۴۱۸ق/۱۹۹۸م.
 • محمدبن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۳، چاپ شعیب ارنؤوط، محمد نعیم عرقسوسی، و مأمون صاغرجی، بیروت،۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م.
 • لطف اللّه صافی، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر علیه السلام، قم، ۱۴۱۹ق.
 • محمدبن حسن طوسی، کتاب الغیبة، چاپ عباداللّه طهرانی و علی احمد ناصح ، قم، ۱۴۱۱ق.
 • احمدبن محمد کلاباذی، رجال صحیح البخاری، المسمّی ' الهدایة و الارشاد فی معرفة اهل الثقة و السداد، چاپ عبداللّه لیثی، بیروت ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
 • یوسف بن عبدالرحمان مزّی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج۴، چاپ بشار عواد معروف، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
 • مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، استانبول، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
 • احمدبن علی نسائی، سنن النسائی، استانبول، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
 • یحیی بن شرف نووی، تهذیب الاسماء و اللغات، مصر: ادارة الطباعة المنیریه، بی تا، چاپ افست تهران، بی تا.

پیوند به بیرون