باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

اسماء دختر یزید بن السکن بن رافع بن امریء القیس اشهلیة انصاریة، از صحابه و راویان از پیامبر (ص) بود. کنیه‌اش ام‌سلمه بود و از او به خطیبة النساء (سخنور زنان) تعبیر می‌شد. محمود بن محمد، شهر بن حوشب، اسحاق بن راشد و... از راویان از اسماء هستند.[۱]

اطلاعات فردی
نام کامل: اسماء دختر یزید بن السکن بن رافع بن امریء القیس اشهلیة انصاریة
کنیه: ام‌سلمه
لقب: خطیبة النساء (سخنور زنان)
صحابی: پیامبر اکرم(ص)
اطلاعات حدیثی
راویان از او: محمود بن محمد، شهر بن حوشب، اسحاق بن راشد و...

او در روایتی، به نمایندگی از زنان از اجرهای معنوی‌ای (مانند حج‌های متعدد، جهاد، تشییع جنازه و...) پرسید که بیشتر، سهم مردان می‌شود؛ در حالی که زنان مشغول همسرداری و پرورش فرزند در گوشه خانه هستند. پیامبر (ص) پس از تحسین نحوه سؤال پرسیدن او، در پاسخ، شوهرداری نیکو و پیروی از شوهر را مساوی با اجر آن کارها شمرد.[۲]

پانویس

  1. اعلام النساء المؤمنات، ص ۱۴۹
  2. اعلام النساء المؤمنات، ص ۱۵۰-۱۴۹

منبع

  • حسون، محمد، مشکور، ام علی، اعلام النساء المؤمنات، اسوه، تهران، ۱۳۷۹ ش.