باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

آیه دعوت آیه ۱۲۵ سوره نحل است که در آن سه شیوه برهان منطقی، موعظه و مناظره نیکو را در مواجهه با مخالفان پیشنهاد می‌دهد.

آیه دعوت
مشخصات آیه
نام آیه: آیه دعوت
واقع در سوره: نحل
شماره آیه: ۱۲۵
جزء: ۱۴
موضوع: اخلاقی
درباره: شیوه های مواجهه با مخالفان

محتویات

متن و ترجمه

اُدْعُ إِلَیٰ سَبِیلِ رَبِّک بِالْحِکمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّک هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ ﴿۱۲۵﴾
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‌ای‌] که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار تو به [حال‌] کسی که از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال‌] راه‌یافتگان [نیز ]داناتر است.[۱]

محتوا

در آیه ۱۲۵ سوره نحل، خداوند در مواجهه با مخالفان سه شیوه را پیشنهاد می‌دهد که عبارتند از: حکمت، موعظه و جدال أحسن.[۲]

  • حکمت: حکمت به معنای رسیدن به حق از راه برهان منطقی است. برهان منطقی مبتنی بر مقدمات عقلی و بدیهی است که مخاطب را بدون شک و ابهام به حق می‌رساند.
  • موعظه: موعظه یعنی یادآوری اعمال خوب و نیکو، به گونه‌ای که شنونده تحت تأثیر قرار گیرد و تسلیم شود. در این آیه، کلمه موعظه با واژه حسنه مقید شده است، از این قید روشن می‌شود که هر موعظه‌ای نیکو و حسن نیست.
  • جدال أحسن: جدال أحسن نیز به معنای مناظره نیکو است. بدین معنا که در مناظره با مخالفان از سخنانی استفاده شود که مخالفان را به سمت لجبازی و عناد سوق ندهد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته است که منظور از جدال أحسن، مناظره بر طبق سنت قرآن است که در آن ادب خداوند به عنوان الگو و سرمشق قرار می‌گیرد.[۳]

پانویس

  1. سوره نحل، آیه ۱۲۵.
  2. طباطبایی، المیزان، ۱۹۷۲م، ج۱۲، ص۳۷۱-۳۷۴.
  3. رجوع کنید به: طباطبایی، المیزان، ۱۹۷۲م، ج۱۲، ص۳۷۷.

منابع

  • قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران‌، دفتر مطالعات‌ تاریخ‌ و معارف‌ اسلامی‌، ۱۳۷۹ش.
  • طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۹۷۲م.