پودمان:Documentation/config: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۱

‏۸ مارس ۲۰۲۰

‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۹

‏۴ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۷ آوریل ۲۰۱۶

‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۴