تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند، به‌صورت ضخیم نمایش می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۲ ‏۰۷:۲۰
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۱۰:۴۷  محمدتقی مصباح یزدی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱۶۲ [Shamsoddin‏ (۲×)]
  جز   
‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) +۱۱۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت)
  جز   
‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) −۲۷۷ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت)
  جز   ‏۰۹:۳۵  جابر بن یزید جعفی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۱٬۰۸۱ [Fayaz‏ (۳×)]
  جز   
‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) ۰ Fayaz بحث مشارکت‌ها (←‏اعتبار)
  جز   
‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) −۱٬۰۰۴ Fayaz بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) −۷۷ Fayaz بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۰۹:۲۴  ملاصدرا تفاوتتاریخچه +۲۹ Bazeli بحث مشارکت‌ها (←‏اتحاد عاقل و معقول)

‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۱۴:۰۴  سید محمود طالقانی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۵۴ [Mahdi1382‏ (۳×)]
  جز   
‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) +۱۱ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏تولد و درگذشت)
  جز   
‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) +۳۷ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏تولد و درگذشت)
  جز   
‏۰۵:۳۹ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏آثار)
      ‏۰۹:۰۱  محسن قرائتی‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲۷۴ [Shamsoddin‏ (۳×)]
      
‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱۰۳ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (+ رده:دانش‌آموختگان حوزه علمیه نجف (پس از سال ۱۲۰۰ قمری) (هات‌کت))
      
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱۰۱ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (+ رده:دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم (پس از سال ۱۳۰۰ شمسی) (هات‌کت))
      
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) +۷۰ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (+ رده:دانش‌آموختگان حوزه علمیه کاشان (هات‌کت))

‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۰۷:۴۹  سید محمود طالقانی‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۵۸ [Sarsm‏ (۵×)]
  جز   
‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) +۱۶ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   
‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   
‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) +۳۸ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   
‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   
‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) −۴ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   ‏۰۵:۲۵  حسن مصطفوی‏‏ ۹ تغییر تاریخچه −۲۳ [Roohish‏؛ Sarsm‏ (۸×)]
  جز   
‏۰۵:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱۱ Roohish بحث مشارکت‌ها (←‏وفات)
  جز   
‏۰۵:۱۳ (فعلی | قبلی) −۳ Sarsm بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
  جز   
‏۰۵:۱۳ (فعلی | قبلی) −۱۸ Sarsm بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
  جز   
‏۰۵:۱۲ (فعلی | قبلی) −۱۳ Sarsm بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
  جز   
‏۰۵:۰۱ (فعلی | قبلی) Sarsm بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
  جز   
‏۰۵:۰۰ (فعلی | قبلی) −۲۰ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   
‏۰۴:۵۸ (فعلی | قبلی) +۱۳ Sarsm بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
  جز   
‏۰۴:۵۶ (فعلی | قبلی) Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   
‏۰۴:۵۵ (فعلی | قبلی) −۲ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)