تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی | نهفتن Wikibase
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲ دسامبر ۲۰۲۲ ‏۰۸:۵۲
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش در Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

      ‏۰۸:۱۴  شارع‏‏ ۱۱ تغییر تاریخچه +۲٬۰۹۵ [H.ahmadi‏ (۱۱×)]
      
‏۰۸:۱۴ (کنونی | قبلی) +۱۳۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۰۸:۱۲ (کنونی | قبلی) +۱۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۸:۱۰ (کنونی | قبلی) +۹۴ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۸:۰۸ (کنونی | قبلی) +۴۶۷ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۴۷ (کنونی | قبلی) +۲۰۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۴۶ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۴۳ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۴۰ (کنونی | قبلی) +۳۲۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۱۶ (کنونی | قبلی) −۱۴ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۱۴ (کنونی | قبلی) ۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۷:۱۴ (کنونی | قبلی) +۸۶۴ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))

‏۱ دسامبر ۲۰۲۲

      ‏۱۹:۲۴  شارع‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۲۵۴ [H.ahmadi‏ (۶×)]
      
‏۱۹:۲۴ (کنونی | قبلی) +۸۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۱۱:۴۰ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏پیامبر(ص))
      
‏۰۹:۵۶ (کنونی | قبلی) +۴۸ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مصادیق)
      
‏۰۹:۵۴ (کنونی | قبلی) +۶۵ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏پیامبر(ص))
      
‏۰۹:۴۷ (کنونی | قبلی) +۷۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۰۹:۴۲ (کنونی | قبلی) −۱۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏کاربرد در فقه و اصول فقه)
  جز   ‏۰۹:۵۳  تصویب در اجتهاد تفاوتتاریخچه Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   ‏۰۹:۵۲  سد ذرایع تفاوتتاریخچه +۱۲ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   ‏۰۹:۵۱  خبر واحد تفاوتتاریخچه Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   ‏۰۹:۵۱  اصالة الاطلاق تفاوتتاریخچه Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   ‏۰۹:۵۰  قاعده لاضرر تفاوتتاریخچه Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
  جز   ‏۰۹:۴۹  اراده تشریعی تفاوتتاریخچه Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۲۲:۱۹  شارع‏‏ ۲۱ تغییر تاریخچه +۲۴٬۸۰۴ [H.ahmadi‏ (۲۱×)]
      
‏۲۲:۱۹ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏کاربرد در فقه و اصول فقه)
      
‏۲۲:۱۸ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏کاربرد در فقه و اصول فقه)
      
‏۲۱:۵۹ (کنونی | قبلی) ۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مصادیق)
      
‏۲۱:۵۵ (کنونی | قبلی) −۱۳۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مصادیق)
      
‏۲۱:۳۰ (کنونی | قبلی) +۱۴۸ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مصادیق)
      
‏۲۰:۵۹ (کنونی | قبلی) +۱۱۵ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏تعریف و جایگاه)
      
‏۲۰:۲۶ (کنونی | قبلی) +۱۳ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏تعریف و جایگاه)
      
‏۲۰:۱۹ (کنونی | قبلی) +۱۲۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۲۰:۱۸ (کنونی | قبلی) −۱۳ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏تعریف و جایگاه)
      
‏۲۰:۱۷ (کنونی | قبلی) −۱۳ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۲۰:۱۶ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۲۰:۱۵ (کنونی | قبلی) +۱۳۳ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏امامان معصوم(ع))
      
‏۲۰:۱۴ (کنونی | قبلی) +۹۹ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏تعریف و جایگاه)
      
‏۲۰:۰۸ (کنونی | قبلی) +۲۳ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏تعریف و جایگاه)
      
‏۲۰:۰۱ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها
      
‏۱۳:۴۵ (کنونی | قبلی) −۱ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏پیامبر(ص))
      
‏۱۳:۴۰ (کنونی | قبلی) +۴۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
      
‏۱۳:۴۰ (کنونی | قبلی) +۵۹ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
      
‏۱۳:۳۹ (کنونی | قبلی) +۳۷ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (+ رده:اصطلاحات فقهی (هات‌کت))
      
‏۱۳:۳۹ (کنونی | قبلی) +۴۵ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (+ رده:اصطلاحات اصول فقه (هات‌کت))
 نو    
‏۱۳:۳۷ (کنونی | قبلی) +۲۴٬۱۱۲ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''شارِعْ''' یا '''شارع مُقدس''' وضع‌کننده حکم شرعی است و بر خداوند اطلاق می‌شود. درباره نسبت دادن «شارع» به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختلاف نظر وجود دارد. برخی با تمسک به آیاتی از قرآن و با استناد به روایاتی که براساس آن پیام...» ایجاد کرد)
      ‏۱۴:۲۶  شهرت فتوایی‏‏ ۵ تغییر تاریخچه −۲۶۲ [H.ahmadi‏؛ Salehi‏ (۴×)]
      
‏۱۴:۲۶ (کنونی | قبلی) ۰ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه و اهمیت)
  جز   
‏۰۵:۵۱ (کنونی | قبلی) −۸۵ Salehi بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۵:۳۵ (کنونی | قبلی) −۸ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏حجیت)
  جز   
‏۰۵:۳۴ (کنونی | قبلی) −۱ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏نمونه‌هایی از شهرت فتوایی در فقه)
  جز   
‏۰۵:۳۴ (کنونی | قبلی) −۱۶۸ Salehi بحث مشارکت‌ها (اصلاح نویسه‌های عربی)

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲