تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۰۱:۵۹
   
نام صفحه:

‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۱

      ‏۱۴:۱۲  دعای سمات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)

‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۱

      ‏۱۰:۱۲  دعای سحر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲٬۳۱۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)

‏۹ ژوئن ۲۰۲۱

 جز    ‏۰۹:۴۸  امامان شیعه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶). . [Bazeli‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها)
 جز     ‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها)
 جز     ‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (امامت امامان)

‏۸ ژوئن ۲۰۲۱

      ‏۲۱:۰۶  فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
 جز    ‏۰۶:۵۴  ابوالجارود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۰۶:۰۸  زرارة بن اعین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۷ ژوئن ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۱:۰۷  فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۹۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز    ‏۰۶:۲۵  اهل البیت علیهم السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
      ‏۰۶:۰۴ (سیاههٔ انتقال) . . E.amini (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ باقرالعلوم را به باقرالعلوم (لقب) منتقل کرد ‏

‏۲ ژوئن ۲۰۲۱

      ‏۱۳:۲۵  باقرالعلوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۲۷  فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱ ژوئن ۲۰۲۱

 جز    ‏۰۶:۵۲  اهل البیت علیهم السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱

      ‏۱۲:۴۷  باقرالعلوم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۷۴). . [Roohish‏؛ Rezvani‏]
 جز     ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۰۵:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۳۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
      ‏۱۲:۳۸  فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۰). . [Salehi‏؛ Roohish‏]
 جز     ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های بدون اولویت (هات‌کت))

‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۱

      ‏۱۰:۵۴  باقرالعلوم‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۸۴). . [Shamsoddin‏ (۵×)]
       ‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های نسبتا کامل، + رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
 جز     ‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
       ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های نسبتا کامل (هات‌کت))
 جز     ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۲:۱۸  فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)

‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۱

      ‏۰۹:۳۸  باقرالعلوم‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۶). . [Shamsoddin‏؛ Roohish‏ (۲×)؛ Rezapour‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۰ (سیاههٔ حذف) . . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ باقرالعلوم را حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «باقر العلوم»)

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۱

      ‏۱۰:۵۴  ابوالجارود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:بنیانگذاران فرقه‌های مذهبی (هات‌کت))

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۱

      ‏۱۴:۵۶  محمد بن مسلم ثقفی کوفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Ebrahim.salehi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب (هات‌کت))
نو     ‏۱۲:۵۲  فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۱۳۱). . [Salehi‏؛ Abbasahmadi‏؛ Roohish‏ (۱۲×)]
 جز     ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Abbasahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: ابرابزار)
       ‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:امام باقر، + رده:کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر (هات‌کت))
       ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۵:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۵:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:امام باقر (هات‌کت))
       ‏۰۵:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۰۴:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:فهرست‌ها (هات‌کت))
 جز     ‏۰۴:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
نو      ‏۰۴:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۸۵۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{درباره ۲|'''فهرست کنیه‌ها و لقب‌های امام باقر(ع)'''|آشنایی با حضرت علی بن الحس...» ایجاد کرد)
      ‏۰۸:۴۸  زیارت عاشورا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند میان ویکی در ویکی داده و حذف از مبدا ویرایش)