تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۳ اوت ۲۰۲۲ ‏۰۱:۱۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش در Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۲ اوت ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۵:۵۱  موالی تفاوتتاریخچه +۴۰ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به ولاء عتق) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۱۰ اوت ۲۰۲۲

 نو    ‏۰۸:۱۹  مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) تفاوتتاریخچه +۸۲ S.bagheri بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۹ اوت ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۴:۱۵  عنوان بصری تفاوتتاریخچه +۵۳ Fayaz بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به حدیث عنوان بصری) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۰:۰۶  لیست آیات مهدویت تفاوتتاریخچه +۵۷ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به فهرست آیات مهدویت) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۲:۴۷  طبقات جهنم تفاوتتاریخچه +۴۴ Alikhani بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به درکات جهنم) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۸ اوت ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۶:۰۱  ابوشعثاء تفاوتتاریخچه +۷۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزید بن زیاد بن مهاصر کندی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۶:۰۱  ابو شعثاء تفاوتتاریخچه +۷۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزید بن زیاد بن مهاصر کندی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۶:۰۱  ابو شعشاء تفاوتتاریخچه +۷۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزید بن زیاد بن مهاصر کندی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۶:۰۱  ابوشعشاء تفاوتتاریخچه +۷۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزید بن زیاد بن مهاصر کندی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۶:۰۰  ابو الشعشاء تفاوتتاریخچه +۷۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزید بن زیاد بن مهاصر کندی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۵:۲۸  یزید بن مهاجر تفاوتتاریخچه +۷۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزید بن زیاد بن مهاصر کندی) برچسب: تغییر مسیر جدید