تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۰۲:۳۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش در Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۰:۱۲  المراسم فی فقه الامامی تفاوتتاریخچه +۵۰ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به المراسم (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۶:۰۴  حدیث حصن تفاوتتاریخچه +۵۴ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به حدیث سلسلةالذهب) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۵:۰۹  زبدة البیان فی أحکام القرآن تفاوتتاریخچه +۹۹ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به زبدة البیان فی براهین احکام القرآن (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۴:۵۸  جاپلقی تفاوتتاریخچه +۶۳ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به جاپلقی (ابهام‌زدایی)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۴:۳۹  محلاتی تفاوتتاریخچه +۶۴ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به محلاتی (ابهام‌زدایی)) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۸:۱۱  کتابخانه حرم امام رضا تفاوتتاریخچه +۶۸ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به کتابخانه آستان قدس رضوی) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۷:۱۲  کتابخانه مدرسه گلپایگانی تفاوتتاریخچه +۷۸ Roohish بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به کتابخانه آیت‌الله گلپایگانی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۰:۵۳  علامه سید محمدحسین طباطبائی تفاوتتاریخچه +۶۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به سید محمدحسین طباطبائی) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 نو    ‏۱۰:۲۱  تارک صلاة تفاوتتاریخچه +۴۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تارک الصلاة) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۰:۲۱  ترک نماز تفاوتتاریخچه +۴۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تارک الصلاة) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۰:۲۱  تارک نماز تفاوتتاریخچه +۴۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تارک الصلاة) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۰:۲۱  تارک الصلاه تفاوتتاریخچه +۴۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تارک الصلاة) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۲:۳۹  روحاني کاروان تفاوتتاریخچه +۵۰ Golpoor بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به روحانی کاروان) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۱:۰۵  فتواي شريح قاضي تفاوتتاریخچه +۵۳ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به فتوای شریح قاضی) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۹:۵۸  کتاب حکمت الهی عام و خاص تفاوتتاریخچه +۷۰ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به حکمت الهی عام و خاص (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۹:۲۱  احمد بن بویه دیلمی تفاوتتاریخچه +۵۴ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به معزالدوله دیلمی) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 نو    ‏۰۸:۲۳  ابواب بهشت تفاوتتاریخچه +۴۴ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به درهای بهشت) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 نو    ‏۰۸:۱۸  ابواب دوزخ تفاوتتاریخچه +۴۴ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به درهای جهنم) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۱۳  ابواب جهنم تفاوتتاریخچه +۴۴ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به درهای جهنم) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۱۱  رساله سير و سلوک تفاوتتاریخچه +۶۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به رساله سیر و سلوک (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۱۱  رساله سیر و سلوک تفاوتتاریخچه +۶۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به رساله سیر و سلوک (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۹  کتاب اصول التشیع عرض و دراسه تفاوتتاریخچه +۷۸ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول التشیع عرض و دراسة (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۸  اصول التشيع عرض و دراسة تفاوتتاریخچه +۷۸ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول التشیع عرض و دراسة (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۸  اصول التشیع عرض و دراسه تفاوتتاریخچه +۷۸ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول التشیع عرض و دراسة (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۸  کتاب اصول التشیع عرض و دراسة تفاوتتاریخچه +۷۸ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول التشیع عرض و دراسة (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۷  اصول التشیع عرض و دراسة تفاوتتاریخچه +۷۸ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول التشیع عرض و دراسة (کتاب)) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۲  بمب‌گذاری در حرم عسکریین تفاوتتاریخچه +۵۷ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تخریب حرم عسکریین) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۱  حرم سامراء تفاوتتاریخچه +۴۶ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به حرم عسکریین) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۱  حرم سامرا تفاوتتاریخچه +۴۶ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به حرم عسکریین) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۷:۵۸  تخریب حرم امامین عسکریین تفاوتتاریخچه +۵۷ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تخریب حرم عسکریین) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۷:۵۸  تخریب حرم امام عسکری(ع) تفاوتتاریخچه +۵۷ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به تخریب حرم عسکریین) برچسب: تغییر مسیر جدید

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲

 نو    ‏۱۱:۳۹  یزله‌خوانی (آیین) تفاوتتاریخچه +۳۳ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به یزله) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۱۱:۳۸  دسته عزای طویریج تفاوتتاریخچه +۵۲ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عزاداری طویریج) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده