بحث کاربر:Jokar: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

‏۸ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۱