الگو:جعبه اطلاعات سال شمسی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۲

‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲ اکتبر ۲۰۲۱