الگو:اعمال مشترک ماه رمضان: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۰

‏۲۲ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۶

‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۶