الگو:اصطلاحات قرآنی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۷ اوت ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۱

‏۴ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۸ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۱

‏۳ مهٔ ۲۰۲۱

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۱

‏۴ آوریل ۲۰۲۱

‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۰

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۹ مهٔ ۲۰۲۰

‏۲۹ مارس ۲۰۲۰

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۹

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۹

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۹

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۹

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹

‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۹

‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

‏۱ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۰ اوت ۲۰۱۸

‏۵ اوت ۲۰۱۸

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۹ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۰ مارس ۲۰۱۸

‏۴ مارس ۲۰۱۸

‏۳ مارس ۲۰۱۸

‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)