تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ دسامبر ۲۰۲۰ ‏۰۱:۳۵
   
نام صفحه:

‏۳ دسامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۵:۳۲  آبان (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هجدهم)

‏۲ دسامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۶:۰۱  آذر (ماه)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۵۴). . [Kheradmand‏؛ Rezvani‏ (۴×)]
       ‏۱۶:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۲). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ولادت عبدالهادی الفضلی. دقت: شب چهاردهم = روز سیزدهم)
       ‏۰۶:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (یازدهم)
       ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (یازدهم)
       ‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (یازدهم)
       ‏۰۵:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (یازدهم)
      ‏۱۵:۵۶  مرداد (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (اول)
      ‏۱۵:۵۶  ۱ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۴۵  بهمن (ماه)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Rezvani‏ (۳×)]
       ‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
       ‏۱۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
       ‏۱۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۸۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (دهم: تمیزکاری)
      ‏۱۵:۴۵  ۲۵ بهمن‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۹). . [Rezvani‏ (۴×)]
       ‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۵:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۱۸  تیر (ماه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۵۰). . [Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و چهارم: درج منبع مکتوب)
       ‏۱۴:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (سی‌ و یکم)
      ‏۱۴:۵۷  ۲۰ خرداد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۷۳). . [Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۱۴:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۵۷  ۲۱ خرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۵۶  خرداد (ماه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۹). . [Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۱۴:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و یکم)
       ‏۱۴:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیستم)
      ‏۱۴:۳۶  دی (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۹۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (سیزدهم: درج و اصلاح منبع)
      ‏۱۴:۳۳  ۱۳ دی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۱  فروردین (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (دهم)
      ‏۱۴:۲۰  ۱۰ فروردین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۱۰  ۳۱ تیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۵۳  اسفند (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هشتم)
      ‏۱۳:۵۳  ۸ اسفند‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۲۹  ۱۰ بهمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۷۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۲۹  ۱۳ آذر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۴۸). . [Fallah‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۹). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب)
      ‏۰۶:۰۹  ۱۱ آذر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۷۸). . [Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۰۶:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱ دسامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۲۰:۴۲  ۱۲ آذر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
      ‏۱۵:۲۷  شهریور (ماه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۹). . [Rezvani‏؛ Kheradmand‏]
       ‏۱۵:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (+ منبع)
       ‏۱۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (هفتم: درج منبع)
 جز    ‏۰۵:۳۹  ۱۱ آذر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۷۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۴:۵۵  ۲۵ شهریور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۵۵  شهریور (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۳۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
      ‏۱۴:۵۱  آذر (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (اول)
      ‏۱۴:۵۱  ۱ آذر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۲  آبان (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و دوم)
      ‏۱۴:۲۱  ۲۲ آبان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۰۳  فروردین (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و پنجم)
      ‏۱۳:۴۹  مرداد (ماه)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۹۶). . [Rezvani‏ (۲×)]
       ‏۱۳:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیستم و یکم)
       ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و هفتم)
      ‏۱۳:۴۵  ۲۲ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۹  ۲۷ مرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۰  اردیبهشت (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (بیست و یکم)