تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳ دسامبر ۲۰۲۰ ‏۱۱:۳۳
   
نام صفحه:

‏۳ دسامبر ۲۰۲۰

      ‏۰۷:۴۸  امامت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲ دسامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۹:۴۹  امامت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۹:۴۶  تجرید الاعتقاد (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۹:۳۳  جبر و اختیار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۹:۳۰  توحید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۹:۰۵  آیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۹:۰۱  شیخ صدوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۸:۴۷  حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۸:۱۸  حجاب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)

‏۱ دسامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۵:۳۰  حسن بصری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درگذشت: اصلاح تاریخ وفات و درج منبع)

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۲:۲۷  الاعتقادات (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۱۹). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۶:۲۰  قضا و قدر‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۳٬۵۵۵). . [Shadpoor‏ (۶×)]
 جز     ‏۱۶:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (قضا و قدر و اختیار انسان)
 جز     ‏۱۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (=الهیات مسیحی)
 جز     ‏۱۶:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۶:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (قضا و قدر و اختیار انسان)
 جز     ‏۱۶:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (قضا و قدر و اختیار انسان)
 جز     ‏۱۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۶۴۳). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (قضا و قدر در الهیات مسیحی)
 جز    ‏۱۳:۲۱  بداء‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۱۴). . [Shadpoor‏ (۱۲×)]
 جز     ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (آثار اعتقاد به بداء)
 جز     ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء و تغییر در علم و قضا و قدر خدا)
 جز     ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء و تغییر در علم و قضا و قدر خدا)
 جز     ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء و تغییر در علم و قضا و قدر خدا)
 جز     ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء و تغییر در علم و قضا و قدر خدا)
 جز     ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء و تغییر در علم و قضا و قدر خدا)
 جز     ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء و تغییر در علم و قضا و قدر خدا)
 جز     ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه بحث بداء)
 جز     ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه بحث بداء)
 جز     ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء در لغت و اصطلاح)
 جز     ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 578488 توسط Shadpoor (بحث)) (برچسب: خنثی‌سازی)
 جز     ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بداء در لغت و اصطلاح)

‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۲:۱۵  حسن و قبح‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۴). . [H.ahmadi‏ (۲×)]
       ‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۸۶). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه)
       ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه)