تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۴ دسامبر ۲۰۲۰ ‏۱۱:۳۳
   
نام صفحه:

‏۳ دسامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۷:۴۱  دعائم الاسلام (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲ دسامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۹:۰۱  شیخ صدوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۸:۵۷  بغداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز    ‏۱۸:۴۷  حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۸:۳۸  شیخ حر عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)

‏۱ دسامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۲:۳۲  الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۷). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ترجمه و چاپ)

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

      ‏۱۷:۱۸  عیون اخبار الرضا (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۳۳). . [Salehi‏ (۳×)]
       ‏۱۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شکلی)
       ‏۱۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه)
       ‏۱۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۵۸  تهران‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [Salehi‏ (۲×)]
       ‏۱۴:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (حوزه علمیه تهران)
       ‏۱۴:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخ تشیع تهران)
 جز    ‏۱۲:۲۱  مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۰۵  مصباح المتهجد (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۳:۲۲  میرزا حسین نوری‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۵۷). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹۸۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (احیای پیاده‌روی اربعین)