تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ‏۲۰:۳۵
   
نام صفحه:

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۰۹:۵۸  ربا‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۳). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
 جز     ‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (حیل)
 جز     ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (بانکداری بدون ربا)
 جز     ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (انتقاد علما به بانک‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۰  مباح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۳:۳۴  اصل صحت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۲۷  قاعده نفی سبیل‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۵۹). . [Roohish‏؛ Shamsoddin‏ (۳×)؛ P.motahari‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۳:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (قوانین حقوقی)
 جز     ‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مستندات: تمیزکاری)
       ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
 جز     ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۶:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۶:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۶:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع)
 جز     ‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (قوانین حقوقی)
      ‏۱۱:۴۴  فتوا‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۰). . [H.ahmadi‏ (۲×)؛ Salehi‏ (۶×)]
       ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه)
       ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (واژه‌های نشان‌دهنده فتوا)
       ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌های مفتی)
       ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع صدور فتوا)
       ‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه)
       ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۱  مرجع تقلید‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲). . [Salehi‏ (۲×)]
       ‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۲۶  احکام شرعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
      ‏۱۰:۳۸  مباح‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۹). . [Salehi‏ (۲×)]
       ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۰:۰۶  ام ولد‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۸۵). . [Shamsoddin‏ (۲×)؛ Salehi‏ (۶×)]
 جز     ‏۱۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی و جایگاه: تمیزکاری)
 جز     ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
       ‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (شرایط)
       ‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی و جایگاه)
       ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی و جایگاه)
       ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (شرایط)
       ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی و جایگاه)
       ‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی و جایگاه)
      ‏۰۶:۵۰  حاکم شرع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱

 جز    ‏۱۳:۵۶  قاعده نفی سبیل‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۲۱). . [P.motahari‏ (۱۳×)]
 جز     ‏۱۳:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۴۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (برداشتن الگوی در دست ویرایش)
 جز     ‏۱۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۰۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسی شناسه)
 جز     ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (کاربردهای فقهی و سیاسی قاعده)
 جز     ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۴۶۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نفی‌سبیل حکمی ثانوی است)
 جز     ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۹۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۲:۴۱  فتوا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)