ویکی شیعه:فهرست الگوهای پیامی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
میانبرها:
وش:فقپ
وش:فاپ

آن چه در زیر می‌بینید، فهرستی از الگو‌های پیامی موجود در ویکی‌‌شیعه فارسی است. فهرست کامل‌تری را در رده:الگوهای پیامی و رده‌های خواهر آن می‌توانید بیابید. الگوهای مشابه دیگر را می‌توانید با ذکر توضیحات کافی به این فهرست اضافه کنید. فهرست سایر الگوها را می‌توانید در «رده:الگوها» ببینید (توجه کنید که همه الگوهای موجود در ویکی‌‌شیعه در آن فهرست نشده‌اند).

برای دیدن کلیهٔ الگوها به رده:الگوهای پیامی بروید.

در مورد متن

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{رویداد روز}}
بحث الگو
الگو:رویداد روز بالای صفحه
{{اصلاح ترجمه}}
بحث الگو
الگو:اصلاح ترجمه بالای صفحه
{{اصلاح ترجمه بخش}}
بحث الگو
الگو:اصلاح ترجمه بخش بالای صفحه بخش مورد نظر
{{اصلاح ترجمه(تلفظ)}}
بحث الگو
الگو:اصلاح ترجمه(تلفظ) بالا (مقالاتی که نام یا نام‌هایی در آن‌ها درست(بر مبنای تلفظ صحیح) ترجمه نشده‌اند)
{{دیگر کاربردها}}
بحث الگو
بالا (مقالاتی که عنوان آنها معانی متعددی دارد)
{{نظرسنجی}}
بحث الگو
الگو:نظرسنجی بالا (مقالاتی که عنوان آنها معانی متعددی دارد)
{{ابهام‌زدایی}}
بحث الگو
پایین (مقالات ابهام‌زدایی)
{{بازنویسی}}
بحث الگو
بالا (مقالات نیازمند بازنویسی)
{{خطر لوث‌شدن}}
بحث الگو
الگو:خطر لوث‌شدن بالای بخش (پیش از قسمتی که قضیه یا پایان ماجرایی را لو می‌دهد.)
{{پایان خطر لوث‌شدن}}
بحث الگو
الگو:پایان خطر لوث‌شدن پایین بخش (پس از قسمتی که قضیه یا پایان ماجرایی را لو می‌دهد.)
{{ویکی‌سازی}}
بحث الگو
بالا
{{به روز رسانی}}
بحث الگو
الگو:به روز رسانی بالا
{{تمیزکاری}}
بحث الگو
بالا (مقالات نیازمند ویرایش و بهتر کردن نوشتار)
{{اصلاح ترجمه}}
بحث الگو
الگو:اصلاح ترجمه بالا
{{لحن}}
بحث الگو
بالا
{{طفره‌آمیز}}
بحث الگو
الگو:طفره‌آمیز بالا
{{نامفهوم}}
بحث الگو
الگو:نامفهوم بالا
{{تبلیغات}}
بحث الگو
الگو:تبلیغات بالا (برای مقالاتی که حالت تبلیغی دارند.)

الگوهای در مورد منبع

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{منبع}}
بحث الگو
بالا (مقالات نیازمند به یادکرد منابع)
{{بخش بدون منبع}}
بحث الگو
بالای بخش (بخشی از مقاله که نیازمند به یادکرد منبع است)
{{مدرک}}
بحث الگو
[نیازمند منبع] بعد از جملات مورد مناقشه
{{نقل دقیق}}
بحث الگو
الگو:نقل دقیق بعد از جملات مورد مناقشه و هنگامی که در صحت ارجاع صورت‌گرفته تردید وجود دارد
{{بهبود منبع}}
بحث الگو
بالای بخش (به‌جای مواردی که استفاده از الگوی

{{مدرک}} ) سر به فلک می‌کشد، از این الگو استفاده کنید.)

{{اثبات نشده}}
بحث الگو
الگو:اثبات نشده بالا (این الگو مقالات را در رده:مقالاتی که درستی آنها نیاز به بازنگری دارد قرار می‌دهد)
{{حق تکثیر تصویر نامعلوم}}
بحث الگو
الگو:حق تکثیر تصویر نامعلوم بالا (تصویر‌هایی دارای منبع که حق تکثیر آنها مشخص نیست)
{{منبع تصویر نامعلوم}}
بحث الگو
الگو:منبع تصویر نامعلوم بالا (تصویرهایی بدون منبع مشخص شده)
{{NowCommons}}
بحث الگو
الگو:NowCommons بالا
کاربرد:

{{NowCommons|تصویر}}
(بدون نام فضا)

{{نقض حق تکثیر}}
بحث الگو

الگو:هسته نقض حق تکثیر

کل صفحهاز دستور جا: استفاده کنید (برای مقالاتی که مشکوک به نقض حق تکثیر هستند)
کاربرد:

{{جا:نقض حق تکثیر|url=http://example.org}}

{{حق تکثیر مشکوک}}
بحث الگو
الگو:حق تکثیر مشکوک بالا (برای مقالاتی که گمان می‌رود حق تکثیر منبع ذکر شده در متن آنها با سیاست‌های ویکی‌شیعه سازگار نباشد)
{{حق تکثیر مشکوک۲}}
بحث الگو
الگو:حق تکثیر مشکوک۲ بالا
کاربرد:

{{حق تکثیر مشکوک۲|url=http://example.org}}

الگوی حذف

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{حذف زماندار}}
در بالای مقاله
{{حذف زماندار}} بالا
{{حذف زماندار بخش}}
در بالای بخش مورد نظر
الگو:حذف زماندار بخش بالا
{{پیشنهاد حذف}}
حتما با دستور جا: استفاده کنید
الگو:پیشنهاد حذف۲ بالا
{{حذف سریع}}
بحث الگو
بالا
{{خودستایی}}
بحث الگو
الگو:خودستایی بالا
{{حذف رده}}
بحث الگو
الگو:حذف رده بالا (فقط در رده‌ها استفاده شود)

الگوهای در مورد بحث و جدل

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{طرفداری}}
بحث الگو
بالا
{{درستی}}
بحث الگو
الگو:درستی بالا

الگوهای ادغام

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{ادغام با}}
بحث الگو
الگو:ادغام با بالا (برای ادغام دو مقاله)
کاربرد:

{{ادغام با|مثال}}

{{ادغام از}}
بحث الگو
الگو:ادغام از بالا (برای ادغام دو مقاله)
کاربرد:

{{ادغام از|مثال}}

{{در دست ویرایش ۲}}
بحث الگو
بالا
کاربرد:

{{جا:ویرایش}}

{{در دست ویرایش ۲/بخش}}
بحث الگو
بالا
کاربرد:

{{جا:ویرایش}}

الگو درباره الگو

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{الگوی میانی}}
بحث الگو
در بخش توضیحات الگوها
{{استفاده زیاد}}
بحث الگو
در بخش توضیحات الگوها
{{تغییر الگو}}
بحث الگو
الگو:تغییر الگو در مقاله
{{الگو به‌روز}}
بحث الگو
الگو:الگو به‌روز در بخش مقاله
{{پیچیده}}
بحث الگو
در بخش توضیحات الگوها

الگوهای متفرقه

الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{درگذشتگان اخیر}}
بحث الگو
الگو:درگذشتگان اخیر بالا (افرادی که در ماه‌های اخیر کشته یا فوت شده‌اند و هنوز ممکن است آگاهی‌های بیشتری در مورد آن‌ها به دست بیاید.)

الگو:جدول الگوها

جستارهای دیگر