تغییرات مرتبط با ۵ مهر

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۳:۱۲
   
نام صفحه:

‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۴۶  ۱ خرداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۴۶  ۱۶ شهریور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۴۲  شهریور (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (شانزدهم)

‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۲۱:۴۴  (سیاههٔ درون‌ریزی‌ها). . [Amdeadman‏ (۲×)]
       ‏۲۱:۴۴ . . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها) پودمان:Navbox را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏
       ‏۲۱:۴۳ . . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها) پودمان:String را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏
 جز    ‏۰۷:۴۹  تیر (ماه)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۳). . [Mkhaghanif‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (دوم)
 جز     ‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (هشتم)
 جز     ‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (دوم)
 جز    ‏۰۷:۴۸  ۲ تیر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۵). . [Mkhaghanif‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۴۵  ۸ بهمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۴۷  ۱۴ اردیبهشت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۲۸  ۲۳ اردیبهشت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۲۵  ۱۶ بهمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۰۱  ۲۹ اسفند‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۲۱:۲۷  ۲۳ اردیبهشت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)