تغییرات مرتبط با کلام اسلامی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ ‏۲۱:۳۷
   
نام صفحه:

‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۵۲  امامت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۲۲:۰۸  احمد بن حنبل‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶۷). . [Shamsoddin‏ (۴×)؛ Golpoor‏ (۹×)]
 جز     ‏۲۲:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (رهبر جریان مقابله با محنت: اصلاح جزیی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (تک‌نگاری: اصلاح جزیی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (رهبر جریان مقابله با محنت: لینک دهی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (رهبر جریان مقابله با محنت: اصلاح جزیی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (رهبر جریان مقابله با محنت: جابه جایی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۷۵۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح و ویرایش)
 جز     ‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (دوره محنت: ویرایش و اصلاح) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز     ‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۷۵۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (جابه جایی عناوین)
 جز     ‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (دوره محنت: اصلاح) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (دوره محنت: حذف مطالب زائد)
 جز     ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸۵۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (دوره محنت: حذف مطالب زائد)
 جز     ‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۹۶۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (واقعه محنت: اصلاح دوره محنت)
 جز     ‏۰۸:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (وفات: اصلاح بخشی از ایرادات مطرح شده در جلسه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۲۱:۵۹  احمد بن حنبل‏‏ (۳۱ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۱۱). . [Golpoor‏ (۱۵×)؛ Shamsoddin‏ (۱۶×)]
 جز     ‏۲۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: ویرایش جزیی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۲۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزیی)
 جز     ‏۲۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۹۶۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه نسبت به امام علی: اصلاح و افزودن مطلب) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز     ‏۲۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: حذف مطلب اضافی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۹:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه)
 جز     ‏۱۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه نسبت به امام علی: اصلاح عبارت ویرایش شده) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: اصلاح عبارت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶۶). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: اصلاح عبارت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: تمیزکاری)
 جز     ‏۱۴:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (استادان و شاگردان: تمیزکاری)
 جز     ‏۱۴:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۸۰۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (واقعه محنت: اصلاح عبارت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (واقعه محنت: اصلاح) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۲:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه نسبت به امام علی: اصلاح چینش فصل ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (لینک)
 جز     ‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (واقعه محنت: اصلاح عبارت ویرایش شده) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (واقعه محنت: اصلاح متن ویرایش شده) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۲۵۶). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
 جز     ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۹۵۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
 جز     ‏۱۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۶۹۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۳۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برگرداندن پانویس)
 جز     ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برگرداندن پانویس)
 جز     ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه)
 جز    ‏۰۹:۰۰  شیخ مفید‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
      ‏۰۸:۴۲  شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۱). . [Bazeli‏ (۲×)]
       ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۲۶  مسجد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)