تغییرات مرتبط با کعبه

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ ‏۰۸:۵۲
   
نام صفحه:

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷

     ‏۱۱:۵۶  امام علی علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:امامان مدفون در عراق (هات‌کت))

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۷

 جز   ‏۱۶:۳۲  عبدالله بن زبیر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کشتگان به‌دستور حجاج ثقفی (هات‌کت))
 جز   ‏۱۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:زبیریان (هات‌کت))
     ‏۱۴:۱۳  تخریب حرم امام حسین (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۴۸). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پاورقی و منابع)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۷

 جز   ‏۱۶:۵۴  امام علی علیه السلام‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۱). . [Shamsoddin‏ (۴×)]
 جز   ‏۱۶:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:حاضران در جنگ نهروان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۶:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:حاضران در جنگ صفین (هات‌کت))
 جز   ‏۱۶:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مدفونان در حرم امام علی، + رده:مدفونان در نجف (هات‌کت))
 جز   ‏۱۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:حاضران در جنگ جمل (هات‌کت))
 جز   ‏۱۴:۴۲  حصین بن نمیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:سپاهیان معاویه در جنگ صفین (هات‌کت))

‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۷

     ‏۱۲:۵۵  مسجد الحرام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۹). . [Rezapour‏ (۲×)]
     ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
     ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن عکس)
     ‏۱۲:۴۲  عمره تمتع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۰). . [Kadeh‏؛ S.j.mousavi‏]
     ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Kadeh (بحث | مشارکت‌ها) (اعمال عمره تمتع)
 جز   ‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۱۱:۳۰  اصحاب فیل‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸). . [Bahrami‏ (۵×)]
 جز   ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (اصحاب فیل در قرآن)
 جز   ‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز   ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش اهل مکه به لشکر ابرهه)
 جز   ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش اهل مکه به لشکر ابرهه)
 جز   ‏۱۰:۲۸  عمره مفرده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

 جز   ‏۱۷:۳۷  وادی عقیق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (رده‌انبوه: انتقال از رده:مسیر حرکت امام حسین(ع) به رده:مسیر حرکت امام حسین)
 جز   ‏۱۷:۳۵  مسجد شجره‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۷:۳۴  مشعر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۷:۳۴  مسعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۷:۳۲  سرزمین منا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۷:۳۱  عرفات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۷:۲۹  صفا و مروه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مسیر حرکت حاجیان (هات‌کت))
 جز   ‏۱۶:۱۵  سوره مائده‏‏ (۱۱ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۰۲). . [Salivon‏ (۱۱×)]
 جز   ‏۱۶:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲۴). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: حذف منبع اضافه)
 جز   ‏۱۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸۹۱). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (تک نگاری‌ها: حذف بخش تک نگاری)
 جز   ‏۱۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (آیه تبلیغ: اصلاح پانویس)
 جز   ‏۱۴:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (آیه تبلیغ: افزودن سال نشر منابع)
 جز   ‏۱۴:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۵). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع)
 جز   ‏۱۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۹). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع)
 جز   ‏۱۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۰). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع)
 جز   ‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۳). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (آیه تبلیغ: ویرایش نگارشی)
 جز   ‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اصلاح منبع)
 جز   ‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن سال نشر)
 جز   ‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰۷). . Salivon (بحث | مشارکت‌ها) (آیه تبلیغ: بازنویسی توضیحات آیه تبلیغ)
     ‏۱۵:۰۰  عمره مفرده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶۴). . Bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (اعمال عمره مفرده: اضافه کردن یادداشت مرتبط با مواقیت پنج‌گانه)
 جز   ‏۱۲:۲۰  تخریب حرم عسکریین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۸). . [Sarsm‏ (۵×)]
 جز   ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۲:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تکمیل عملیات بازسازی: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ضریح جدید: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تخریب دوم: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تخریب اول: تمیزکاری)