تغییرات مرتبط با کامل الزیارات (کتاب)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۵ اوت ۲۰۱۸ ‏۱۷:۰۸
   
نام صفحه:

‏۱۵ اوت ۲۰۱۸

     ‏۰۶:۰۶  حرم حضرت عباس (ع)‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۷). . [Saeedi‏؛ Sarsm‏ (۷×)]
 جز    ‏۰۶:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۰۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
 جز    ‏۰۵:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
 جز    ‏۰۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
 جز    ‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
      ‏۰۴:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۰۴  عیون اخبار الرضا (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۱). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۵:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۵:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۴ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۰۱  الاخبار الدخیلة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۵  حرم حضرت عباس (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) (ضلع‌های صحن)

‏۱۳ اوت ۲۰۱۸

     ‏۰۶:۰۷  تصحیح الاعتقادات (کتاب)‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۵۳). . [P.motahari‏ (۳×)؛ Shamsoddin‏ (۶×)]
      ‏۰۶:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
 جز    ‏۰۶:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۹۰۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
      ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کتاب‌های شرح، + رده:شرح‌‌های کتاب‌های کلامی شیعه (هات‌کت))
      ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های شرح (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نقدهای شیخ مفید به صدوق)
 جز    ‏۰۵:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۲۶  تصحیح الاعتقادات (کتاب)‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۰۳). . [P.motahari‏ (۱۵×)]
 جز    ‏۱۱:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (شرح کتاب الإعتقادات)
 جز    ‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (ترجمه و چاپ)
 جز    ‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (شرح کتاب الإعتقادات) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نویسنده) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۹۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۵۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (ساختار کتاب)
 جز    ‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (ساختار کتاب)
 جز    ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶۳۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اعتبار و جایگاه کتاب)
 جز    ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۱۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (ترجمه و چاپ)
 جز    ‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نسخه‌های خطی کتاب)
 جز    ‏۰۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نسخ کتاب)
 جز   ‏۱۰:۲۳  شیخ مفید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: ویرایش منابع)
 جز   ‏۱۰:۱۶  حرم حضرت عباس (ع)‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۴). . [Shamsoddin‏ (۶×)]
 جز    ‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (معماری: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (معماری: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح مساحت)
 جز   ‏۰۸:۵۴  زیارت اربعین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۶). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۸:۰۸  زیارت عاشورا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۶:۵۱  الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۶:۳۹  حرم امام حسین (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)