تغییرات مرتبط با کامل الزیارات (کتاب)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۹:۳۸
   
نام صفحه:

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۱۴  الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶۸). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ترجمه و چاپ)
 جز    ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ترجمه و چاپ)

‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۱۵  جنة الامان الواقیة و جنة الایمان الباقیة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۰۵  زیارت اربعین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۷:۵۸  الاربعون حدیثا (شهید اول)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۷). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (سنت اربعین‌نویسی)
 جز    ‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۰۹:۳۱  الامالی (شیخ مفید)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳). . Amini (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۳۰  الامالی (شیخ صدوق)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۲). . Amini (بحث | مشارکت‌ها) (حذف زبان اندونزیایی)
 جز   ‏۰۶:۵۲  اوائل المقالات (کتاب)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۰۹). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۶:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
 جز    ‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (نسخه‌ها)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۴۴  زیارت اربعین‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶۰). . [Sarsm‏؛ Ahmadnazem‏ (۶×)]
 جز    ‏۰۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۵۴۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (توصیه به زیارت اربعین)
 جز    ‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۷۹). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (راهپیمایی اربعین)

‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۷:۱۳  حرم حضرت عباس (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۲۵  شیخ عباس قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی)

‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۱۸  ایمان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۵). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
     ‏۱۰:۵۳  حرم عسکریین‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)؛ Mahdiemadi‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مکان‌های دارای احکام خاص (هات‌کت))
      ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مکان‌های دارای احکام خاص (هات‌کت))
      ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مکان‌های دارای احکام خاص (هات‌کت))
      ‏۱۰:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۵۹). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مکان‌های د ارای احکام خاص (هات‌کت))
 جز   ‏۰۶:۵۴  کتاب المزار (شهید اول)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)