تغییرات مرتبط با ولایت باطنی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۰۰:۳۵
   
نام صفحه:

‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۴۰  امامان شیعه‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۳۱۲). . [Bazeli‏ (۱۰×)]
 جز     ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه امامان نزد شیعه)
 جز     ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه امامان نزد شیعه)
 جز     ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (دلایل اثبات امامت)
 جز     ‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵۳۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۲- امام حسن(ع))
 جز     ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۱- امام علی(ع))
 جز     ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۶۲۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۱- امام علی(ع))
 جز    ‏۰۶:۳۷  شیخ مفید‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۰۳  شیعه‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۷۳۲). . [Sarsm‏ (۵×)]
 جز     ‏۰۶:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۵:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۵:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۵:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۶۷۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۵:۴۰  فتوت‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۰). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (محمد(صلی الله علیه و آله)) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز     ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۷۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز     ‏۱۵:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۲:۵۱  امامان شیعه‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۴۵). . [Shamsoddin‏ (۴×)؛ Bazeli‏ (۱۰×)]
 جز     ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حدیث ۱۲ خلیفه: تمیزکاری)
 جز     ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (لینک)
 جز     ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۶۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (دلایل اثبات امامت)
 جز     ‏۰۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه امامان نزد شیعه)
 جز     ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۸۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۶۷۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (دلایل اثبات امامت)
 جز     ‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه امامان نزد شیعه)
 جز    ‏۰۸:۱۴  زیارت جامعه کبیره‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۲۰  چهارده معصوم‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۹۲۳). . [Bazeli‏ (۸×)]
 جز     ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی و جایگاه چهارده معصوم)
 جز     ‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۴). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی و جایگاه چهارده معصوم)
 جز     ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۲۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه چهارده معصوم)
 جز    ‏۱۱:۰۵  امامان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲۸). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه امامان نزد شیعه)
 جز     ‏۱۰:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۲۴  حضرت محمد صلی الله علیه و آله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۱۳  اهل البیت علیهم السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۰۹). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (عصمت اهل بیت)

‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۴۵  مجتهد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)