تغییرات مرتبط با وحی

وحی
پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۹ دسامبر ۲۰۱۹ ‏۱۳:۲۷
   
نام صفحه:

‏۹ دسامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۱۳  امامان شیعه‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۷۳۸). . [Bazeli‏ (۱۰×)]
 جز     ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۸. امام رضا(ع))
 جز     ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۷. امام کاظم(ع))
 جز     ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۸. امام رضا(ع))
 جز     ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۴۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۷. امام کاظم(ع))
 جز     ‏۱۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۶. امام صادق(ع))
 جز     ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۶. امام صادق(ع))
 جز     ‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۶. امام صادق(ع))
 جز     ‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۵. امام باقر(ع))
 جز    ‏۰۶:۵۶  اسماعیل (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن ناوبری)
 جز    ‏۰۶:۳۰  مکه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۸ دسامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۹:۳۹  اراده الهی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۵). . [Shadpoor‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز    ‏۰۹:۱۳  عبادت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مظاهر و مصادیق عبادت)
 جز    ‏۰۹:۰۷  دعا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۵۰۴). . [Shadpoor‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (شیوه‌های اجابت دعا)
 جز     ‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۳۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (موانع اجابت دعا)
 جز    ‏۰۹:۰۷  استجابت دعا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰۸). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (حکمت‌های تأخیر استجابت دعا)
 جز    ‏۰۵:۵۷  آدم (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۱۸  امامان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۵. امام باقر(ع))

‏۷ دسامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۰۸  امامان شیعه‏‏ (۱۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۸۱۷). . [Shamsoddin‏؛ Sarsm‏ (۵×)؛ Bazeli‏ (۱۱×)]
 جز     ‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (۴. امام سجاد(ع): تمیزکاری)
 جز     ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۵. امام باقر(ع))
 جز     ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۴. امام سجاد(ع))
 جز     ‏۱۰:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز     ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۴. امام سجاد(ع))
 جز     ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴۴). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۴. امام سجاد(ع))
 جز     ‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۴). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۱. امام علی(ع))
 جز     ‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۲. امام حسن(ع))
 جز     ‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن)
 جز     ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز     ‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶۸). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۲. امام حسن(ع))
 جز     ‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۶۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (۱. امام علی(ع))
 جز    ‏۰۹:۳۰  اجماع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۴). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۵۴  صفات جمال و جلال الهی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۱). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز     ‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۶ دسامبر ۲۰۱۹

      ‏۲۰:۱۱  برهان اخلاقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
 جز    ‏۱۰:۰۱  امر بین الامرین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۳). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (توضیح نظریه)
 جز    ‏۰۸:۵۶  بداء‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹). . [Shadpoor‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز     ‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز    ‏۰۸:۵۱  آدم (پیامبر)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۴). . [Shadpoor‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (عصمت حضرت آدم)
 جز     ‏۰۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (عصمت حضرت آدم)
 جز    ‏۰۸:۴۵  عصمت پیامبران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)