تغییرات مرتبط با هامان

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۲:۲۱
   
نام صفحه:

‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۰۱  هاجر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۷  کشتی نوح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)

‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۵:۳۸  مدین (قبیله)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۳۰  قارون‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳). . [Fayaz‏؛ Rezapour‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (نافرمانی و عذاب الهی)
      ‏۱۰:۳۶  مصر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Saeedi‏ (۲×)]
       ‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) (سختگیری‌ها بر شیعه)
       ‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) (سختگیری‌ها بر شیعه)

‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۰۶:۲۵  هاجر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۷). . [Hasaninasab‏؛ Ali110110‏]
       ‏۰۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Ali110110 (بحث | مشارکت‌ها) (هاجر، هدیه پادشاه مصر به ساره: ويرايش جزيي)
 جز     ‏۰۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (خاندان)

‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۰۷:۳۲  اصحاب سبت‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۳۶). . [P.motahari‏ (۶×)]
       ‏۰۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
 جز     ‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (مسخ اصحاب سبت)
 جز     ‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (مسخ اصحاب سبت)
 جز     ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (ماجرا: ویرایش صوری)
 جز     ‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی: ویرایش صوری)
 جز     ‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (مکان و زمان: ویرایش صوری)

‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۹:۳۰  اصحاب سبت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۰۵:۰۷  سوره هود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)

‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۴۹  اهل سنت و جماعت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (لینک احمد بن حنبل) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۳۴  حضرت محمد صلی الله علیه و آله‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Hasaninasab‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 494692 توسط Hasaninasab (بحث))
 جز     ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴۸). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (نسب، کنیه‌ها و القاب)
 جز     ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش Hasaninasab (بحث) به آخرین تغییری که Sarsm انجام داده بود واگردانده شد)
 جز     ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (نسب، کنیه‌ها و القاب)
 جز    ‏۱۱:۲۷  هاجر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۲  اصحاب سبت‏‏ (۱۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۱۰). . [Hasanejraei‏ (۱۹×)]
 جز     ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مسخ اصحاب سبت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مکان و زمان) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مسخ اصحاب سبت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح لینک) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح لینک) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح لینک) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
       ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح لینک و ویکی‌سازی)
 جز     ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مکان و زمان)
 جز     ‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مسخ اصحاب سبت)
 جز     ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مکان و زمان)
 جز     ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مسخ اصحاب سبت)
       ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ماجرا: اصلاح متن)
 جز     ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (نامگذاری)
 جز    ‏۰۸:۳۳  سوره یوسف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۷). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (آموزش سوره به زنان)