تغییرات مرتبط با نیمه شعبان

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ اوت ۲۰۱۸ ‏۲۲:۳۹
   
نام صفحه:

‏۲۰ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۰۴  مسجد جمکران‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۴۲۰). . [Shamsoddin‏ (۱۳×)]
 جز    ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (آیت الله بافقی و رونق دادن به مسجد: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح منبع)
 جز    ‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزایش منبع)
 جز    ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال مطالب به یادداشت)
 جز    ‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتساب به امام زمان: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۷۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتساب مسجد به امام زمان)
 جز    ‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۷۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
     ‏۱۱:۴۰  عید قربان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۹). . [M.bahrami‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۰:۲۴  آیات مهدویت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۷۳). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (درجه بندی مقاله)
 جز   ‏۱۰:۱۳  استغفار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۸:۳۸  رجعت‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۹). . [Shamsoddin‏؛ Salehi‏ (۸×)]
 جز    ‏۱۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ادله‌ای که نشان می‌دهد چرا شیعیان به این باور اعتقاد دارند)
 جز    ‏۱۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ادله‌ای که نشان می‌دهد چرا شیعیان به این باور اعتقاد دارند)
 جز    ‏۱۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ادله‌ای که می‌گویند رجعت چیز عجیبی نیست و امکان وقوع دارد)
 جز    ‏۱۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ادله‌ای که می‌گویند رجعت چیز عجیبی نیست و امکان وقوع دارد)
 جز    ‏۱۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ادله رجعت)
 جز    ‏۱۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (رجعت از دیدگاه شیعه)
 جز    ‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (رجعت از دیدگاه شیعه)
 جز    ‏۱۸:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۱۲:۲۶  مسجد جمکران‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۰۸). . [Shamsoddin‏ (۷×)]
 جز    ‏۱۲:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش منبع)
 جز    ‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اعمال مسجد جمکران: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
     ‏۱۱:۲۰  شعیب بن صالح‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۱۲). . [Shamsoddin‏ (۳×)؛ Hasanejraei‏ (۱۲×)]
 جز    ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۵۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی و افزایش ناوبری)
 جز    ‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (لینک)
 جز    ‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس و منابع)
 جز    ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جستارهای وابسته)
 جز    ‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس و منابع)
 جز    ‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۲۲  الگو:امام زمان علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جزیی)
 جز   ‏۰۸:۵۹  عرفه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)