تغییرات مرتبط با ماه رمضان (دعاهای مختصر روزانه)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸ ‏۲۳:۰۸
   
نام صفحه:

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۷:۳۳  روزه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۳). . [Fallah‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه)

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۳۰  الگو:مناسبت‌های شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز   ‏۰۸:۲۶  مفاتیح الجنان (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نقطه در انتهای منابع)
     ‏۰۷:۰۱  ختم قرآن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۸۴). . [Shadiba‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح چند پانوشت)
      ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۹۰). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (کمی ویرایش و افزودن منابع جدید و برطرف کردن تعدادی از «نیازمند منبع»)
     ‏۰۰:۳۴  استجابت دعا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Rafati‏ (۲×)]
      ‏۰۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rafati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rafati (بحث | مشارکت‌ها) (اسباب و شرایط)

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۱۱  دعای سحر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۴). . [Shamsoddin‏؛ M.r.seifi‏]
      ‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۳). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منبع یابی؛ ویرایش و اصلاح مطالب؛ اصلاح پاورقی و منابع)
 جز    ‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:امام باقر، + رده:دعاهای مأثور از امام باقر (هات‌کت))
 جز   ‏۰۵:۴۴  استغفار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۴۰  استجابت دعا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۵ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۲۹  مفاتیح الجنان (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۴:۴۷  ختم قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۳۰۴). . [Hasaninasab‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۴:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸۱۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (معنای لغوی)

‏۱۳ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۲۱:۱۲  الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۲ آوریل ۲۰۱۸

     ‏۱۳:۴۳  الگو:پانویس2‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۸). . [Amdeadman‏ (۷×)]
      ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۸۱). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۱  الگو:Column-width‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳). . [Amdeadman‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۴۰  الگو:زیارت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)