تغییرات مرتبط با غیبت کبرا

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۵ اوت ۲۰۱۸ ‏۰۴:۴۴
   
نام صفحه:

‏۱۵ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۴:۳۸  امام رضا علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)

‏۱۲ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۲۳  شیخ مفید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: ویرایش منابع)
 جز   ‏۰۶:۲۶  جعفر کاشف‌الغطاء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۱ اوت ۲۰۱۸

     ‏۱۵:۵۳  جزیره خضراء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Kadeh (بحث | مشارکت‌ها) (سایر آثار)
     ‏۰۹:۵۵  امام جواد علیه‌السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Foadian (بحث | مشارکت‌ها) (کتاب‌شناسی)
 جز   ‏۰۷:۱۸  امام حسین علیه السلام‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۲۰). . [Ahmadnazem‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵۱). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها و فضایل)

‏۹ اوت ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۰۴  منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۷). . [Shamsoddin‏؛ Sarsm‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های شیعه قرن ۱۵ (قمری) (هات‌کت))
 جز    ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۳:۵۲  شلمغانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۸ اوت ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۷:۲۱  امام جواد علیه‌السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۴). . [Ahmadnazem‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۵۵  نواب اربعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  علی بن محمد سمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  قیام یمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  شیخ مفید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  دجال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  امام حسین علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  حسین بن روح نوبختی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  خروج سفیانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  توحید افعالی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  توحید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۵  امام موسی کاظم علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۰:۵۴  امام صادق علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:مقاله‌های قابل ترجمه به رده:مقاله‌های آماده ترجمه رده‌انبوه)