تغییرات مرتبط با غیبت کبرا

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۰:۳۱
   
نام صفحه:

‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۲۴  خاتمیت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۲۰  امام حسین علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (دوران حکومت امام علی(ع))

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۵۹  امام سجاد علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
 جز   ‏۰۹:۵۳  امام رضا علیه السلام‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۹). . [Sarsm‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه به شناسه)
 جز    ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۶:۳۵  عدل (کلام)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۷:۰۴  امام حسن مجتبی علیه السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۹). . [Ahmadnazem‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (همسران و فرزندان)
 جز    ‏۰۶:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (همسران و فرزندان)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۴۵  امام حسن عسکری علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال به سامرا)
 جز   ‏۰۹:۳۱  امام حسن مجتبی علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۶:۳۸  خاتمیت‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۷۸). . [Salehi‏؛ Shamsoddin‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (جامعیت و کمال دین اسلام: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (خاتم انبیاء یا خاتم رسولان: تمیزکاری)
 جز   ‏۰۶:۰۷  قتل نفس زکیه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷). . [Ahmadnazem‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (نام و کنیه وی)

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۷:۳۸  خاتمیت‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۸۲). . [Shamsoddin‏ (۸×)]
 جز    ‏۱۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: حذف منبع)
 جز    ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف منبع)
 جز    ‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش منبع)
 جز    ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)
 جز    ‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز    ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز   ‏۱۰:۳۸  خلیفة الله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (خلیفة الله کیست؟)
 جز   ‏۱۰:۲۴  مهدویت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مبانی مهدویت؛ مبانی فلسفی، مبانی کلامی، مبانی عرفانی)