تغییرات مرتبط با عثمان بن سعید عمری

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۸ ‏۱۹:۱۳
   
نام صفحه:

‏۲۱ آوریل ۲۰۱۸

     ‏۱۹:۰۰  دجال‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴٬۹۲۳). . [Shamsoddin‏؛ Hasanejraei‏ (۱۱×)]
 جز    ‏۱۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (خروج دجال)
 جز    ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع: سنن ترمذی)
 جز    ‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (رده قابل ترجمه۳)
      ‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۷۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها)
 جز    ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (تکمیل شناسه)
 جز    ‏۰۹:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (خروج دجال)
 جز    ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
      ‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۴۳۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح و ویکی‌سازی متن)
     ‏۱۳:۱۰  غیبت کبرا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۲۱  سامرا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . YRahimi (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه: ویرایش صوری)
 جز   ‏۰۸:۲۴  امام هادی علیه السلام‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۱۴). . [Shamsoddin‏ (۶×)]
 جز    ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصحاب و راویان: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان و اصحاب: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۱۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
     ‏۰۸:۰۲  آخرالزمان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۹). . [Maytham‏ (۲×)]
      ‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Maytham (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
      ‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Maytham (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:امام مهدی (هات‌کت))

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۷:۳۵  امام هادی علیه السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۳۰۵). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۴۴۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)

‏۱۸ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۵۱  امام هادی علیه السلام‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (-۵٬۴۲۴). . [Shamsoddin‏ (۹×)]
 جز    ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (امام هادی و شیعیان غالی: تمیزکار)
 جز    ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (احضار به سامرا: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط با شیعیان: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تبیین معارف اسلامی: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۸۹۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (خلفای معاصر: حذف جزیی)
 جز    ‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۱۱:۲۷  امام مهدی عجل الله تعالی فرجه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۹). . [Mohamadpur‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۲۳  نیمه شعبان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۵۹  صیحه آسمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۵۵  قتل نفس زکیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳۵). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۴۸  خروج سفیانی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۸۷). . [Mohamadpur‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۵). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند)
 جز   ‏۰۹:۵۴  حکیمه دختر امام جواد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (نسب)

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۲۰  امام هادی علیه السلام‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶۷). . [Shamsoddin‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۳:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: ویرایش جزیی)
 جز    ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (خلفای معاصر: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۲:۴۵  العرف الوردی فی اخبار المهدی (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (درباره مؤلف)
 جز   ‏۱۰:۳۹  علی بن محمد سمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۳۶  حسین بن روح نوبختی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)