تغییرات مرتبط با عبدالرحمن بن عبد رب انصاری

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۰۳:۳۷
   
نام صفحه:

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۳۳  حضرت عباس علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۸  بریر بن خضیر همدانی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۱). . [Sarsm‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۶:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۵:۴۰  یزید بن معاویه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۰۳  فرهنگ عاشورا (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:آثار جواد محدثی (هات‌کت))
 جز    ‏۰۹:۴۱  ذوالجناح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آثار هنری)

‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۴:۱۵  ذوالجناح‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۶۶۳). . [Shamsoddin‏؛ Safaei‏ (۶×)]
 جز     ‏۱۴:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (آثار هنری)
       ‏۱۴:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۱). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (رساندن خبر شهادت امام)
 جز     ‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (ذوالجناح در آیین‌های سوگواری)
       ‏۱۴:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۸). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۸۶). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (آثار هنری)
 جز     ‏۱۲:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۲۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (رساندن خبر شهادت امام: تمیزکاری)
       ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۱۸). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۴:۲۸  ذوالجناح‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۱۳). . [Safaei‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۴:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (نام)
       ‏۱۴:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۹). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (آثار هنری)
       ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۰). . Safaei (بحث | مشارکت‌ها) (نام)
 جز    ‏۱۱:۱۰  عصر عاشورا (تابلو)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
 جز     ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۶  حماسه حسینی (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
       ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کتاب‌های درباره واقعه کربلا، + رده:کتاب‌های تحلیل واقعه عاشورا (هات‌کت))
       ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های فارسی (هات‌کت))
      ‏۰۷:۵۵  فرهنگ عاشورا (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
       ‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های فارسی (هات‌کت))
       ‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:کتاب‌های شیعه قرن ۱۴ (شمسی) (هات‌کت))

‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۵۲ (سیاههٔ انتقال) . . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ قیام امام حسین (ع) را به قیام امام حسین(ع) که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
      ‏۱۱:۵۲  قیام امام حسین (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۲  واقعه کربلا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۰  قیام توابین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (شکل‌گیری قیام)
      ‏۱۱:۴۴  توابین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱). . [Rezapour‏ (۲×)]
       ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
       ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۳  حمید بن مسلم ازدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
 جز    ‏۰۷:۲۱  نینوا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۲۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۰:۰۰  یزید بن معاویه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)