تغییرات مرتبط با طلاق مبارات

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ ‏۲۲:۲۱
   
نام صفحه:

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

نو    ‏۲۰:۴۵  یتیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳٬۶۱۸). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} '''یتیم''' در لغت کودکی است که یکی از والدین بویژه پدرش فوت کرده است...» ایجاد کرد)
 جز   ‏۲۰:۰۴  الگو:احکام خانواده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مدخل یتیم در قسمت وابسته)
 جز   ‏۰۹:۰۰  نماز جماعت‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۲۰). . [Salehi‏؛ Shamsoddin‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (به جماعت خواندن نمازهای مستحب: افزایش جزیی)
 جز    ‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۸۶۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۸۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۲۸  نماز جماعت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جزیی)
 جز   ‏۰۸:۴۵  حضانت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (حضانت کودک یتیم)

‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۰۱  احکام شرعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (حکم واقعی و ظاهری: .)
 جز   ‏۰۸:۴۵  نماز جمعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۳۴). . [Alipour‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۵). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (اقامه نماز جمعه‌های شیعه)
 جز    ‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (شرکت ائمه در نماز جمعه)
 جز   ‏۰۷:۳۳  احصان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۸

     ‏۰۷:۴۰  سه‌طلاقه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
      ‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (حذف ناوبری فروع دین)
      ‏۰۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: .)
     ‏۰۷:۰۵  نفقه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح درجه بندی)

‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۸

     ‏۰۷:۵۶  حضانت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۰۷:۲۴  نماز جماعت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۰). . [Shamsoddin‏؛ Salehi‏]
 جز    ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (احکام: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۵:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۷  ارکان نماز‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
      ‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح درجه بندی)
      ‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس: اصلاح پانویس)
     ‏۰۶:۴۵  آمیزش‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اصلاح منابع)

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۱۸  نماز جماعت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۴۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش برچسب)
 جز    ‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جزیی)
 جز   ‏۰۸:۰۲  وقف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۳۶  تولی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تولی و تبری در زیارت عاشورا)
 جز   ‏۱۰:۱۲  جزیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۷). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)