تغییرات مرتبط با طلاق مبارات

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۷:۳۰
   
نام صفحه:

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۴۰  طلاق رجعی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴). . [Nazarzadeh‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (بهبود نوشتار)
      ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف طلاق رجعی)
 جز   ‏۰۹:۲۰  حج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
     ‏۰۷:۰۶  ام ولد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های بدون اولویت (هات‌کت))
 جز   ‏۰۶:۴۶  یتیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۶:۳۶  نماز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (کتاب‌ها و سایت‌های نماز)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۹:۴۸  عده‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Shamsoddin‏؛ Roohish‏]
 جز    ‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۹:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (عدّه ازدواج موقت)
 جز   ‏۰۹:۱۵  صیغه ازدواج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۱۵  ازدواج موقت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۵:۳۹  عده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم شناسی)

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۲۱  عده‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۱). . [Salehi‏ (۲×)؛ Amrollahi‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم شناسی)
 جز    ‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم شناسی)
      ‏۰۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۸). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جمله بندی برخی موارد)
     ‏۱۳:۱۴  طلاق‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۴). . [Amrollahi‏؛ S.J.Mosavi‏؛ Salehi‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (عده طلاق)
 جز    ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
     ‏۱۳:۰۹  ازدواج موقت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (نسخ آیه قرآن)