تغییرات مرتبط با شهادت

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ مارس ۲۰۱۹ ‏۱۱:۲۳
   
نام صفحه:

‏۲۶ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۴۲  اجل معلق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۵ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۹:۲۵  شهادتین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۳۴  اجل مسمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۴ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۸:۱۴  یاسر بن عامر عنسی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۰). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن)
 جز     ‏۱۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۱۸:۰۹  ابوجهل‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز     ‏۱۸:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز    ‏۱۸:۰۷  سمیه دختر خباط‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۸:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز     ‏۱۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)

‏۲۰ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۲۸  اجل‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱۹). . [P.motahari‏ (۵×)]
 جز     ‏۰۵:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اقسام اجل: افزودن آیه)
 جز     ‏۰۵:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اقسام اجل)
 جز     ‏۰۵:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (انواع اجل: بازنویسی)
 جز     ‏۰۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی و جایگاه)