تغییرات مرتبط با سوره مؤمنون

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۲۰:۰۲
   
نام صفحه:

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۰۴  شیخ طوسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
      ‏۰۹:۱۸  سوره کافرون‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۹۳). . [M.r.seifi‏ (۳×)]
       ‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (حکم فقهی)
       ‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (حکم فقهی)
       ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۳). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن بخش حکم فقهی)
      ‏۰۶:۴۷  سوره شعراء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [Waziri‏؛ Sarsm‏]
 جز     ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
       ‏۰۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Waziri (بحث | مشارکت‌ها) (آیه خفض جناج (۲۱۵))

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۲۱  سوره شعراء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Waziri (بحث | مشارکت‌ها) (آیات مشهور)
 جز    ‏۰۸:۴۳  فرعون‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۲۶  حضرت محمد صلی الله علیه و آله‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۷). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۱۲  سوره انشقاق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۰۷  سوره اعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۴۳  عزرائیل‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۶). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (removed Category:اعلام قرآنی; added Category:فرشتگان در قرآن using HotCat)
 جز     ‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (removed Category:فرشتگان مرگ using HotCat)
 جز    ‏۱۲:۴۱  بهشت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (removed Category:اعلام قرآنی; added Category:مکان‌ها در قرآن using HotCat)
 جز    ‏۰۵:۰۰  مکه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۱۸  سوره مجادله‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۳۴  فهرست ترجمه‌های فارسی قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۵). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۷۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۱۴  سوره فجر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۱۰  سوره بلد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)