تغییرات مرتبط با سال هجری قمری

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۰۶:۵۵
   
نام صفحه:

‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۳۱  ۱۰ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۳۰  ۳۰ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۲۹  ۲۹ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۲۷  ۲۸ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۲۵  ۲۷ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۲۴  ۲۶ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۸:۲۲  ۲۵ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۵:۱۸  ۱۰ صفر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۲۷  ۲۳ محرم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)