تغییرات مرتبط با رده:مقاله‌های متوسط

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۰۹:۰۷
   
نام صفحه:

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۰۶  محمد بن حنفیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (درگذشت و مدفن: لینک) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۵۵  معجزه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۶:۵۰  تفسیر قرآن به قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۷۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۶:۳۶  امیرالمؤمنین (لقب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۲۴). . [Hasaninasab‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه شیعه)
 جز    ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه شیعه)
 جز   ‏۰۶:۲۷  غسل میت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگو)
 جز   ‏۰۶:۲۷  احتضار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۴۵  آیه تبلیغ‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۱). . [Salehi‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۵:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز    ‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (متن و ترجمه آیه)
 جز    ‏۰۵:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (متن و ترجمه آیه)
 جز    ‏۰۵:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۷۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۲۷  عمر بن خطاب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۱۳  آیه تبلیغ‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۴). . [Aliabadi‏؛ Zakeri‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز   ‏۰۸:۰۵  مدعیان مهدویت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۶). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ادعای مهدویت جعفر کذاب: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ادعای مهدویت جعفر کذاب: تمیزکاری)
 جز   ‏۰۶:۱۸  عمر بن خطاب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۷). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (بدعت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (همراهی با ابوبکر در خلافت)
 جز    ‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مهاجرت به مدینه و حضور در غزوات)

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۲۷  آیه تبلیغ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۵). . [Zakeri‏؛ Aliabadi‏]
 جز    ‏۱۳:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۱). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (نگرانی پیامبر(ص) از ابلاغ)
     ‏۰۸:۰۰  محمدکاظم خراسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۰۴  آیه تبلیغ‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹). . [Aliabadi‏ (۶×)]
 جز    ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴۳). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز    ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز    ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز    ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز    ‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز    ‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها) (شأن نزول)
 جز   ‏۱۱:۵۸  تقیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های قرآنی)
 جز   ‏۰۷:۰۸  محمد بن ابی‌بکر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۵). . [Rezapour‏؛ Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۶:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۹ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۵:۳۶  خوجه‌های اثناعشری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۸ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۴۸  معاد جسمانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰). . [Salehi‏؛ Golpoor‏]
 جز    ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اصلاح)
 جز    ‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن و تغییر الگو)
 جز   ‏۱۱:۱۶  لوح محفوظ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۱۱:۱۶  جن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۱۱:۱۵  فطرس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۱۰:۱۴  اشراط الساعة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن الگو)
 جز   ‏۰۹:۵۰  آیه نفی سبیل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن جعبه اطلاعات)
 جز   ‏۰۹:۰۹  آیه تبلیغ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۸). . [Golpoor‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته: ویرایش جزیی)
 جز    ‏۰۹:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۸). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته: افزودن)
 جز   ‏۰۸:۳۶  دفن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۵۶  ابراهیم زکزاکی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۶ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۲۷  غسل میت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: حذف ناوبری)
 جز   ‏۰۹:۲۴  احتضار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۰۸:۴۰  خالد بن ولید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز   ‏۰۷:۳۱  الوافی (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۷:۲۱  محمدمحسن فیض کاشانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)