تغییرات مرتبط با رده:مقاله‌های متوسط

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۰:۲۰
   
نام صفحه:

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۸:۱۳  حدیث ثقلین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Baqer h‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۰۰  غزوه بنی‌قریظه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۹

     ‏۲۰:۳۰  وحی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۸). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (مباحث معاصر)
     ‏۱۱:۴۳  ناصر کبیر‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۷۴). . [Hasanejraei‏ (۸×)]
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد بخش جستارهای وابسته)
      ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه اطلاعات)
      ‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (نوشتن شناسه)
 جز    ‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۹۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و نظرات)
 جز    ‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ادغام بخش وفات و آرامگاه در بخش زندگینامه)
 جز    ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
     ‏۰۸:۵۲  اسباب نزول‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۷). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
      ‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
      ‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (کتابشناسی)
 جز   ‏۰۶:۵۰  زیارت جامعه کبیره‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۳۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شکلی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۳۹  خطبه غدیر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۰). . [Salehi‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (واقعه غدیر)
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شکلی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۲۹  حدیث رایت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: تغییر الگو)

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۲۰  حدیث رایت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:امامت (هات‌کت))
 جز    ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کپی از رده:احادیث مشهور به رده:امامت رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۳:۱۸  خطبه غدیر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:امامت به رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کپی از رده:احادیث مشهور به رده:امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:احادیث امامت به رده:احادیث مشهور رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۳:۱۸  زیارت جامعه کبیره‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:امامت به رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کپی از رده:احادیث مشهور به رده:امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:احادیث امامت به رده:احادیث مشهور رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۳:۱۸  حدیث دوازده خلیفه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:امامت به رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کپی از رده:احادیث مشهور به رده:امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف از رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۳:۱۸  حدیث من مات‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:امامت به رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کپی از رده:احادیث مشهور به رده:امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف از رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
     ‏۱۳:۱۸  حدیث ثقلین‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۰۲). . [Baqer h‏؛ Roohish‏ (۲×)؛ Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:امامت به رده:احادیث امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کپی از رده:احادیث مشهور به رده:امامت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:احادیث امامت به رده:احادیث مشهور رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 474772 توسط Roohish (بحث))
      ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:احادیث مشهور (هات‌کت))
 جز    ‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵۳۷). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۴۱  عقل‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:منابع اجتهاد به رده:منابع استنباط احکام رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزایش ناوبری)
     ‏۱۰:۲۷  تسبیح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۴۰  آخرالزمان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۰۸:۳۴  اشراط الساعة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۳۴). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)
 جز    ‏۰۸:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)
     ‏۰۸:۰۷  غالیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۴۷۴). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۳۹  کفاره‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۴). . [Amrollahi‏ (۳×)]
      ‏۰۵:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (شکستن نذر و عهد)
      ‏۰۵:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (شکستن قسم)
      ‏۰۵:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Amrollahi (بحث | مشارکت‌ها) (کفارات روزه)
 جز   ‏۰۴:۲۷  شاه عباس اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تبدیل املاک ممالیک به املاک خالصه (شاه))

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۲:۲۲  ابن قولویه قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)