تغییرات مرتبط با رده:مقاله‌های جامع

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۱:۳۰
   
نام صفحه:

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹

      ‏۰۹:۵۶  عالم غیب‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۴). . [Salehi‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شناسه و تغییر درجه بندی)
      ‏۰۹:۴۹  میثم تمار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Moghaddami (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۰  گودال قتلگاه‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۵۸۳). . [Sarsm‏؛ Bazeli‏ (۶×)]
 جز     ‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (موقعیت و خصوصیات)
 جز     ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۶۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (موقعیت و خصوصیات)
 جز     ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۸۱۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (موقعیت و خصوصیات)
 جز     ‏۰۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۴۷  خطبه غدیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۴۵  جابر بن عبدالله انصاری‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴). . [Sarsm‏ (۵×)]
 جز     ‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۷:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۳۹  مقتل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۲۵  چهل حدیث‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۶:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۱۹  سید علی حسینی خامنه‌ای‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۱۴  زیارت اربعین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰۹). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۶:۰۶  اربعین حسینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۵:۴۰  عمر بن خطاب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۲). . [Hasaninasab‏؛ Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۵:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: اصلاح درجه بندی)

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۴:۵۲  گودال قتلگاه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۷). . [Bazeli‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۴:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۴:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (موقعیت و خصوصیات)
 جز    ‏۱۰:۰۴  واقعه کربلا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۵۶  انگشتر سلیمان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۳:۵۴  تجافی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۲۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۳:۵۱  نزول دفعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۳:۴۵  سماع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۳:۳۶  حرز یمانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۲۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۱۳:۳۱  ورق‌بازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
      ‏۱۱:۲۵  قنوت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [YRahimi‏؛ Rezvani‏]
 جز     ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۵:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . YRahimi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۹  سامرا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۲). . [Fayaz‏ (۳×)]
       ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شهرهای دارای اقلیت شیعه (هات‌کت))
       ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شهرهای تاریخی عراق (هات‌کت))
 جز     ‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
 جز    ‏۰۷:۴۲  یمن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۱۰۵). . [Fayaz‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۷:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (سازمان‌ها)
 جز     ‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۹۹۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (در عصر پیامبر(ص))
 جز    ‏۰۶:۱۱  یوسف (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۰۳  اربعین حسینی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۷). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۶:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۵:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۵:۴۷  اسیران کربلا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)