تغییرات مرتبط با خاندان ابن فرات

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ مارس ۲۰۱۹ ‏۰۰:۳۴
   
نام صفحه:

‏۱۸ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۶:۲۵  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌های محلی شیعی)

‏۱۷ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۰۱  مدین (قبیله)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۸). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۹۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۶ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۰:۳۹  الگو:خاندان‌های شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲). . [Shamsoddin‏؛ Rezvani‏]
 جز     ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۴۱  افغانستان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۱). . [Fayaz‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۵:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (دولت کمونیستی)
 جز     ‏۰۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن طاهریان و سلجوقیان به سلسله های افغانستان)
 جز     ‏۰۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح عنوان عکس اولین مسجد)

‏۱۴ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۰۰  آل ابی‌شعبه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۷۳). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۱۰:۵۴  آل ابی‌ساره‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۰۴). . [Baqer h‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز     ‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲۷). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۱۰:۴۷  آل ابی‌الجعد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۵۷). . [Baqer h‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز     ‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴۵۸). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۱۰:۴۷  آل ابی‌الجهم‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۷۰). . [Baqer h‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگو)
 جز     ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز     ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷۳). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۰۶:۴۹  بنی اسد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۷۳۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۵۷  اوس و خزرج‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۵۱۴). . [Salehi‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۴۹۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۰۹  افغانستان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۳۳). . [Fayaz‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۲۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح ساختار)
 جز     ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن تصویر اولین مسجد در افغانستان)
 جز    ‏۱۲:۱۱  خاندان حمدانیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۵۱۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۳۹  خاندان ابن نما‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۵). . [Baqer h‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز     ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگو)
 جز    ‏۱۱:۳۷  آل آقا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷). . [Baqer h‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگو)
 جز    ‏۱۱:۱۷  جبال‌بارزی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۳۳). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مذهب و معیشت: تمیزکاری)
 جز     ‏۱۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
      ‏۱۰:۳۷  علویان (سوریه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:فرقه‌های غالی شیعه (هات‌کت))
      ‏۰۸:۰۸  مدین (قبیله)‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۵). . [Hasaninasab‏ (۳×)؛ Shamsoddin‏ (۷×)]
 جز     ‏۰۸:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش به پیامبری شعیب: تمیزکاری)
 جز     ‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش به پیامبری شعیب: تمیزکاری)
 جز     ‏۰۷:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش به پیامبری شعیب: تمیزکاری)
 جز     ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تبارنامه)
 جز     ‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگو)
 جز     ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
       ‏۰۵:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب، + رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
       ‏۰۵:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
 جز     ‏۰۵:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۰۹  افغانستان‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۴۹۹). . [Fayaz‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۸۵۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسی تاریخ افغانستان)
 جز     ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسیجغرافیا: اضافه کردن بخش پانویس و منابع)
      ‏۰۸:۱۹  خاندان جعفی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵). . [Sama‏؛ Mkhaghanif‏]
 جز     ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (در عصر پیامبر(ص) و خلفا)
       ‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Sama (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)