تغییرات مرتبط با خاندان ابن فرات

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۰۳:۱۰
   
نام صفحه:

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۹:۵۷  مصر‏‏ (۵۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۲۰۳). . [Sarsm‏ (۶×)؛ Hasanejraei‏ (۴۴×)]
 جز    ‏۱۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ناشران شیعه)
 جز    ‏۱۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (خلافت فاطمیان)
      ‏۱۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (خلافت فاطمیان)
      ‏۱۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی: اصلاح متن و منبع‌یابی)
      ‏۱۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی)
 جز    ‏۱۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی)
      ‏۱۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی)
 جز    ‏۱۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی)
      ‏۱۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی)
      ‏۱۷:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس و منابع)
      ‏۱۷:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تشیع: اصلاح متن و پانویس‌ها)
      ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تشیع: اصلاح متن و پانویس)
 جز    ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تشیع)
 جز    ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۵۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تشیع)
 جز    ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تشیع)
      ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی)
 جز    ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۸۴۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصحاب ائمه در مصر)
      ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوران خلافت امویان و عباسیان)
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۷۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوران خلافت امویان و عباسیان: اصلاح متن)
      ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تشیع)
      ‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی)
      ‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی)
      ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴۶). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی: افزودن متن)
      ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی: اصلاح متن)
 جز    ‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
 جز    ‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
      ‏۰۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (وضعیت شیعیان: اصلاح ساختار)
      ‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دوره اسلامی)
      ‏۰۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح ساختار)
 جز    ‏۰۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخ تشیع در مصر)
 جز    ‏۰۶:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۶:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دارالتقریب)
 جز    ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (شیعه بعد از انقلاب مصر)
 جز    ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (دارالتقریب)
 جز    ‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (تصوف)
 جز    ‏۰۶:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)