تغییرات مرتبط با جری و انطباق

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹ ‏۱۶:۳۱
   
نام صفحه:

‏۲۴ آوریل ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۱۰  محمدجواد بلاغی نجفی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵). . [Sayedisphahani‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (ذوق شعری)
       ‏۱۱:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (ذوق شعری)
 جز    ‏۱۰:۲۶  باطن قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۰۲). . Sama (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)

‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۰۶  الگو:آیات مشهور قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۳:۴۱  چهار قل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۹

      ‏۱۷:۵۴  مسبحات‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۵). . [Saeedzamani‏ (۸×)]
       ‏۱۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶۲). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۰). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (حذف منبع ارجاع به علامه مجلسی)
       ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (نه سوره ترجیح اقای معرفت است نه اعتقاد او)
       ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۲). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (علامه مجلسی ناقل قول ۵ سوره است نه قائل به آن (توضیح در صفحه بحث))
       ‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۷). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسی دقیق تر شناسه)
       ‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۴:۵۶  الگو:آیات مشهور قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۴:۰۷  محمدجواد بلاغی نجفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۴۷  محمدجواد بلاغی نجفی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۳۰). . [Roohish‏ (۵×)]
 جز     ‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز     ‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۲۳۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
 جز     ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۰  قاموس قرآن (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۱). . [Salvand‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (لید: ویرایش نگارشی)
       ‏۰۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن الگوی قرآن کریم)
 جز    ‏۰۵:۱۶  الگو:قرآن کریم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۰). . [Salvand‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (جزئی)
 جز     ‏۰۵:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک قاموس قرآن)