تغییرات مرتبط با ثواب و عقاب

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۳:۰۱
   
نام صفحه:

‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۸:۵۳  برزخ‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۸). . [Shadpoor‏ (۵×)]
 جز     ‏۰۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۰۶:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۶:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۳:۳۱  عصمت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۱۸  برزخ‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶۳). . [Shadpoor‏ (۱۲×)]
 جز     ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۵۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (سؤال قبر)
 جز     ‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۱۲۸). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بدن برزخی)
 جز     ‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶۲۷). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بهشت و جهنم برزخی)
 جز     ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۳). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز    ‏۰۸:۳۴  امام جواد علیه‌السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۲۰:۳۰  برزخ‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۶۷۲). . [Shadpoor‏ (۱۵×)]
 جز     ‏۲۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۲۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۲۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۲۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۲۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۲۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (بهشت و جهنم برزخی)
 جز     ‏۲۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۲۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۲۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷۲۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۲۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (برزخ در روایات)
 جز     ‏۱۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۱۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۴۱۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۱۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (برزخ در قرآن)
 جز     ‏۱۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۱۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۵۷). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (چیستی برزخ)
 جز    ‏۱۷:۴۰  امتحان الهی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۲). . [Shadpoor‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۱۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۸). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش‌ها به امتحان الهی)
 جز     ‏۱۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ابزار امتحان الهی)
 جز    ‏۰۹:۵۵  علم ذاتی خداوند‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۰). . [Mkhaghanif‏؛ Hasaninasab‏]
 جز     ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (لید: اصلاح جزئی کلمات)
 جز    ‏۰۷:۱۵  مرجع تقلید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (حوزه علمیه قم)

‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۹:۰۲  ناسخ و منسوخ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (انواع قابل تصور نسخ: افزودن آیه نجوا)
 جز    ‏۰۷:۱۴  برهان صدیقین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه)

‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۷:۳۲  امتحان الهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۳:۰۳  توحید مفضل (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)