تغییرات مرتبط با تهذیب الأحکام (کتاب)

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۰۵:۳۱
   
نام صفحه:

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۲۶  طوس‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۹). . [Shamsoddin‏؛ Sarsm‏]
 جز     ‏۱۱:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۱۱:۰۴  شیخ طوسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۵۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۵:۲۳  سید محمدرضا گلپایگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۰۸:۴۹  شیخ عباس قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۳۸  تهران‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۵). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۵:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (عالمان صاحب‌نام تهرانی)
 جز     ‏۰۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (حوزه علمیه تهران)
 جز     ‏۰۵:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۲۴  بیروت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۲۳  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۰۶  قم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۰۵  کتاب الغیبة (نعمانی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:کتاب‌های مهدویت به رده:کتاب‌های درباره مهدویت رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۱:۰۵  کتاب الغیبة (شیخ طوسی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:کتاب‌های مهدویت به رده:کتاب‌های درباره مهدویت رده‌انبوه)
 جز    ‏۰۵:۱۶  حوزه علمیه نجف‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۳). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مکان‌های تدریس)
 جز     ‏۰۵:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (فقه و اصول)
 جز     ‏۰۵:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ظهور و افول اخباری‌گری)
 جز     ‏۰۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۲:۲۹  قم‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۹۷). . [Saeedzamani‏ (۸×)]
 جز     ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (حضور فقها و راویان حدیث)
       ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۷). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۲:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (هجرت خاندان اشعری)
       ‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۹). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسی با مراجعه به منبع)
       ‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: ترتیب الفبایی)
       ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۷  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن یازدهم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش رده)
 جز    ‏۱۱:۱۶  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن چهارم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش رده)
 جز    ‏۱۱:۱۶  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن اول)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش رده)
 جز    ‏۱۱:۱۵  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن دهم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۱۵  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن دوازدهم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۴  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن دوم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۳  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن سوم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۲  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن سیزدهم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۱  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن ششم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۱۰  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن نهم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۱:۰۹  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن هشتم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش رده)
 جز    ‏۱۱:۰۹  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن پانزدهم)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۱۹  الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن هفتم)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰۲). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)
 جز    ‏۰۸:۰۱  شیخ حر عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۴:۰۵  کتب اربعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)