تغییرات مرتبط با تسبیح

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۲۲:۵۰
   
نام صفحه:

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

نو    ‏۱۹:۳۰  جحیم‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۹۱۵). . [Roohish‏؛ Shamsoddin‏ (۳×)؛ Rezapour‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های جهنم به رده:نام‌های جهنم در قرآن رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزایش ناوبری)
      ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:جهنم، + رده:نام‌های جهنم (هات‌کت))
 جز    ‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:جهنم (هات‌کت))
      ‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات قرآنی (هات‌کت))
نو     ‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۹۴۱). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''جحیم''' به معنای آتش شدید و اسمی از اسامی دوزخ می‌باشد. جحیم در [[قرآن]...» ایجاد کرد)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم التغابن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم التلاق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم الحسرة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم الفصل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  غاشیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۳:۰۳  ذکر یونسیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۸۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جعبه اطلاعات)
 جز   ‏۱۰:۳۲  اسفل سافلین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Shamsoddin‏؛ Rezapour‏]
 جز    ‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اصلاح ناوبری)
 جز    ‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۰۹:۱۹  الگو:اصطلاحات قرآنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن جحیم)

‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۰۰  تسبیحات اربعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۵:۰۳  الگو:اصلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (رده)
 جز   ‏۱۴:۰۰  ویکی‌شیعه:نیازمند منبع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (حذف رده)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۶:۲۶  امت وسط‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۲۵  سوره اسراء‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۳۶  اخلاق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Ahmadnazem‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۲۳  امت وسط‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۸

نو    ‏۱۳:۲۴  امت وسط‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۲۷۲). . [Shamsoddin‏ (۳×)؛ Salehi‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزیی)
 جز    ‏۱۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۹۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزیی)
 جز    ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
      ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات قرآنی (هات‌کت))
نو     ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲٬۲۷۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''امت وسط''' گروهی برگزیده‌ که واسطه بین مردم و پیامبر(ص) و شاهد اعمال همه مر...» ایجاد کرد)
 جز   ‏۱۳:۱۷  الگو:اصطلاحات قرآنی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Shamsoddin‏؛ Salehi‏]
 جز    ‏۱۳:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۵  کن فیکون‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Saeedi‏ (۴×)]
      ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) (تفاسيرها)
      ‏۰۶:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) (ذكرها في القرآن)
      ‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) (تفسیرهای مختلف از «کُنْ فَیکونُ»)
      ‏۰۶:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Saeedi (بحث | مشارکت‌ها) («کُنْ فَیکونُ» در آیات قرآن)