تغییرات مرتبط با بلوغ

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۸:۵۴
   
نام صفحه:

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰

      ‏۰۸:۴۴  اطعمه و اشربه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۶). . [Rezapour‏ (۲×)]
       ‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۱). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
       ‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (مبحث اطعمه(خوراکی ها))
      ‏۰۸:۳۵  ماهی فلس‌دار‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۰). . [Roohish‏ (۲×)؛ Rezapour‏ (۲×)؛ Golpoor‏ (۵×)]
 جز     ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن جستارهای وابسته)
 جز     ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (اندازه و مصداق فلس)
       ‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
       ‏۰۸:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (معناشناسی: اصلاح)
 جز     ‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۶:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی و حکم فقهی: ویرایش جزیی)
 جز     ‏۰۶:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح)
 جز    ‏۰۵:۵۶  احمد بن حنبل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (رهبر جریان مقابله با محنت)

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۰

نو     ‏۲۲:۱۷  ماهی فلس‌دار‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷٬۴۴۷). . [Golpoor‏ (۱۰×)]
 جز     ‏۲۲:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مصادیق در روایات اسلامی: ویرایش جزیی)
 جز     ‏۲۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح فصول)
 جز     ‏۱۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی اجمالی: اصلاح)
 جز     ‏۱۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اندازه و مصداق فلس: ویاریش جزیی)
 جز     ‏۱۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزیی)
       ‏۱۵:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۱۵:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:احکام اختصاصی شیعه (هات‌کت))
       ‏۱۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات فقهی (هات‌کت))
       ‏۱۵:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
نو      ‏۱۵:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷٬۱۹۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد مدخل ماهی فلس‌دار)
 جز    ‏۱۵:۳۹  الگو:اصطلاحات فقهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ماهی فلس‌دار)
      ‏۰۸:۲۵  قرآن‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۳۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)؛ Shadiba‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تأثیر قرآن در ماندگاری زبان فصیح عربی: تمیزکاری)
 جز     ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تأثیر قرآن در حفظ و ماندگاری زبان فصیح عربی)
 جز     ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (تأثیر قرآن در حفظ و ماندگاری زبان فصیح عربی: ویراستاری)
       ‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۰۲). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن بخش: تأثیر قرآن در حفظ و ماندگاری زبان فصیح عربی)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۸:۲۷  قرآن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱). . [Bazeli‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز     ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز     ‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)