تغییرات مرتبط با براء بن عازب

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ اوت ۲۰۱۹ ‏۱۹:۴۲
   
نام صفحه:

‏۱۸ اوت ۲۰۱۹

نو     ‏۱۸:۳۲  عبدالله بن بدیل‏‏ (۱۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰٬۵۳۲). . [Roohish‏؛ Shamsoddin‏ (۲×)؛ Golpoor‏ (۱۵×)]
       ‏۱۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:راویان قرن ۱ (قمری) (هات‌کت))
       ‏۱۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:راویان حدیث از پیامبر (هات‌کت))
 جز     ‏۱۴:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۴:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۳). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (در زمان پیامبر(ص): ویرایش جزیی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح اعراب گذاری) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (شهادت: لینک دهی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۳:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح)
 جز     ‏۱۳:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (لینک دهی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن شناسه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (معرفی اجمالی: اصلاح) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
       ‏۱۳:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:صحابه شهید (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:سپاهیان امام علی در جنگ صفین (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:سپاهیان امام علی در جنگ جمل (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شهدای جنگ صفین (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مهاجران به مدینه (هات‌کت))
نو      ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹٬۹۶۹). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد مدخل عبدالله بن بدیل)
 جز    ‏۱۴:۰۷  الگو:صحابه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن عبدالله بن بدیل)
 جز    ‏۱۳:۵۴  دعبل بن علی خزاعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (خاندان: اصلاح لینک) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۳:۱۵  عمار بن یاسر‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۴). . [Golpoor‏ (۴×)]
       ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:صحابه شهید (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:صحابه (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:صحابه (هات‌کت))
       ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:سپاهیان امام علی در جنگ صفین (هات‌کت))
 جز    ‏۰۹:۴۵  عدی بن حاتم طائی‏‏ (۱۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۴۶۵). . [Rezapour‏ (۳×)؛ Ahmadnazem‏ (۱۳×)]
 جز     ‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۱). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶۱۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (دفاع از امام علی در نزد معاویه)
 جز     ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵۷). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز     ‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۷:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۲). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۴). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (دفاع از امام علی در نزد معاویه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (=پس از شهادت امام علی)
 جز     ‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۹۱۵). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح محتوا و ساختار و پانویس)
 جز    ‏۰۷:۴۸  شهادت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۲۹  بریدة بن حصیب‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۲۷  بکائین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۰۷:۲۳  هند دختر عتبه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۰۰). . [Shamsoddin‏؛ Rezapour‏]
 جز     ‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز     ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۶:۵۷  همام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹). . [Rezapour‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۶:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز    ‏۰۶:۲۵  عاتکه دختر عبدالمطلب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۴۶  علی بن عیسی اربلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)