تغییرات مرتبط با امام صادق علیه السلام

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ ‏۰۲:۵۸
   
نام صفحه:

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۴۱  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۸:۲۳  سیده نفیسه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۷:۴۷  امام جواد علیه‌السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۲۳:۴۰  امام حسن مجتبی علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۹:۰۲  تخریب بقیع‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۳۲). . [Hasanejraei‏ (۶×)]
 جز    ‏۱۹:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (واکنش‌ها به تخریب)
 جز    ‏۱۹:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۹:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (نگارش کتاب)
 جز    ‏۱۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۱۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (نگارش کتاب: اصلاح منبع)
      ‏۱۸:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۹۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس‌ها بر اساس شیوه‌نامه)
     ‏۱۳:۰۱  امام علی علیه السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۰). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (.)
      ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح شناسه)
 جز   ‏۰۹:۳۶  قیاس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۰۸  قم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۷:۰۸  سید جعفر شهیدی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز   ‏۰۷:۰۸  باقر شریف قرشی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۰۷:۰۷  حسن بن علی بن شدقم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز   ‏۰۶:۱۵  ابن شعبه حرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگوی درجه بندی)

‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۱۳  پیامبران‏‏ (۲۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۷۴۱). . [Salehi‏ (۵×)؛ Shamsoddin‏ (۱۹×)]
 جز    ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیامبر: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیامبر: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش منبع)
 جز    ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۷۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تعداد و نام‌ها: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تعداد و نام‌ها: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تعداد و نام‌ها: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تعداد و نام‌ها: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف الگوی عمودی اسلام)
 جز    ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۱۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۵۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کتاب و شریعت: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۴۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش شناسه)
 جز    ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (کتاب‌شناسی: ویرایش جزیی)
 جز    ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیامبر: تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۷:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۰۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (همزمانی چند پیامبر)
 جز    ‏۰۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (معجزات)
 جز    ‏۰۳:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (تعداد و نام‌ها)
 جز    ‏۰۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (پیامبر)
 جز    ‏۰۳:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۸:۴۱  پیامبران‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۵۳). . [Shamsoddin‏ (۸×)]
 جز    ‏۱۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منبع‌شناسی: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منبع‌شناسی: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۸۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (منبع‌شناسی: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۷:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیامبر: انتقال مطالب به یادداشت) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مدعیان دروغین: حذف) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز    ‏۱۴:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)