تغییرات مرتبط با امام حسن مجتبی علیه السلام

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۰۹:۰۳
   
نام صفحه:

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۰۱  حجاز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا: لینک) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۴۴  مصر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۶:۲۵  ابوذر غفاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۵:۲۷  عمر بن خطاب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۳۳  امام حسن عسکری علیه السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۴). . [Shamsoddin‏؛ Sarsm‏]
 جز    ‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش منبع)
 جز    ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۱۲:۳۲  ابوذر غفاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۰:۳۹  عبدالعظیم حسنی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۵). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ولادت و نسب)
 جز   ‏۰۸:۵۴  حضرت محمد صلی الله علیه و آله‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۴۸). . [Ahmadnazem‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۸:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷۲۷). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (منابع روایی از پیامبر(ص))
 جز    ‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه پیامبر در عقاید شیعه)
 جز    ‏۰۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۱۸  عمر بن خطاب‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۷). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (بدعت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (همراهی با ابوبکر در خلافت)
 جز    ‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مهاجرت به مدینه و حضور در غزوات)

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۲۷  هادی عباسی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳۴). . [Golpoor‏؛ S.J.Mosavi‏؛ Salehi‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۵). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب حذف شده)
 جز    ‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: حذف ناوبری)
 جز    ‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۷:۳۹  عبدالعظیم حسنی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۷:۳۰  علی بن جعفر الصادق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش Sarsm (بحث) به آخرین تغییری که S.J.Mosavi انجام داده بود واگردانده شد)
 جز    ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن الگو)

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۵۸  تقیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (دلیل‌های قرآنی)
     ‏۱۱:۲۱  ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Alikhosravi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۴  مرجع تقلید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Alikhosravi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۲:۲۹  مصر‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۰۴۳). . [Alikhosravi‏؛ Hasanejraei‏ (۴×)]
      ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۳). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع)
 جز    ‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (شیعه بعد از انقلاب مصر: اصلاح و افزودن متن)
 جز    ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۱). . Alikhosravi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۱۷۸). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح متن و پانویس‌ها)
 جز   ‏۱۰:۰۱  امام حسن عسکری علیه السلام‏‏ (۱۱ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۰۰). . [Sarsm‏؛ Shamsoddin‏؛ Salehi‏؛ Ahmadnazem‏ (۳×)؛ Zakeri‏ (۵×)]
 جز    ‏۱۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۸۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش مطلب)
 جز    ‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
 جز    ‏۰۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
 جز    ‏۰۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط امام و شیعیان)
 جز    ‏۰۶:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط امام و شیعیان)
 جز    ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
 جز    ‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط امام و شیعیان) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط امام و شیعیان)
 جز    ‏۰۶:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (حرم)
 جز   ‏۰۹:۰۱  مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن)
 جز   ‏۰۸:۵۷  بلاغة الامام الحسن علیه السلام (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن ناوبری)
 جز   ‏۰۸:۵۶  الگو:امام حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۲۴  مرجع تقلید‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۶:۱۹  خمس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۸ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۲۰:۰۱  امام حسن عسکری علیه السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۶). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۲۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه: تمیزکاری)
 جز    ‏۱۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)