تغییرات مرتبط با اسباط

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ ‏۱۳:۳۶
   
نام صفحه:

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۵۴  حبقوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۲۰  ابراهیم (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۵۱  سوره بقره‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۷). . [Salehi‏ (۷×)]
 جز     ‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: تکمیل منابع)
 جز     ‏۰۷:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (آیه استرجاع)
 جز     ‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (آیه سحر (۱۰۲): افزودن منبع)
 جز     ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (آیه عدم اکراه در دین (۲۵۶): تمیزکاری)
 جز     ‏۰۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (آیه استجابت دعا (۱۸۶))
 جز     ‏۰۶:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (آیه آمن الرسول (۲۸۵))
 جز     ‏۰۶:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (آیه آمن الرسول (۲۸۵): تمیز کاری)

‏۸ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۲۸  قوم لوط‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸). . [Sarsm‏؛ Roohish‏]
 جز     ‏۱۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (گفتگوی ابراهیم با فرشتگان برای عذاب قوم لوط)
 جز     ‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۸:۲۳  ذوالکفل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۷:۵۸  نوح (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۵۰  عزیر (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۷ اکتبر ۲۰۱۹

      ‏۰۴:۳۲  مادر موسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (تولد موسی: ویرایش)