تغییرات مرتبط با ابوالحسن اشعری

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ ‏۱۴:۰۲
   
نام صفحه:

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۲۹  سلفیه‏‏ (۲۰ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۱۸). . [P.motahari‏ (۲۰×)]
 جز     ‏۱۳:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه: حذف لینک یک کلمه)
 جز     ‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (بازنویسی شناسه)
 جز     ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اصلاح منبع)
 جز     ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه: اصلاح آدرس مطلب)
 جز     ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه: اصلاح آدرس مطلب)
 جز     ‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: حذف یک منبع اضافی و اصلاح یک منبع دیگر)
 جز     ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۱۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (سلفیان جهادی: اصلاح آدرس مطالب)
 جز     ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نگاه سلفیه به شیعه: ذکر شماره صفحه منبع)
 جز     ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (گذاشتن نقطه پایان پانویس‌ها)
 جز     ‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (کتاب‌شناسی: ویرایش مختصر)
 جز     ‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (وهابیت: ویرایش صوری مختصر)
 جز     ‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (القاعده: ویرایش مختصر)
 جز     ‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (سلفیان جهادی: ویرایش صوری)
 جز     ‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (جریان‌های معاصر سلفی: ویرایش صوری)
 جز     ‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه: ویرایش صوری و لینک‌دهی)
 جز     ‏۰۸:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (تکفیر: حذف چند کلمه)
 جز     ‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌های فکری: ویرایش صوری و لینک‌دهی)
 جز     ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف: ویرایش صوری و لینک‌دهی)
 جز     ‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نگاه سلفیه به شیعه: لینک‌دهی)
 جز     ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵۲۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نقد سلفیه: حذفی برخی از کتاب‌ها و تغییر عنوان)
      ‏۰۵:۴۶  مذاهب چهارگانه اهل سنت‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۵). . [Rezapour‏ (۸×)]
       ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:فقه (هات‌کت))
       ‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (شکل‌گیری مذاهب مختلف فقهی)
       ‏۰۴:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های نابود شده)
       ‏۰۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۱). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ادله انحصار در مذاهب چهارگانه)
       ‏۰۴:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های نابود شده)
       ‏۰۴:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های نابود شده)
       ‏۰۴:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (فقه سلفی)
       ‏۰۴:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۱۲  محمد بن ادریس شافعی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۸). . [Rezapour‏ (۴×)]
       ‏۰۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
       ‏۰۵:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
       ‏۰۵:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۰۹  احمد بن حنبل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۰۷  ابوحنیفه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۴). . [Rezapour‏ (۲×)]
       ‏۰۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
       ‏۰۵:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۴:۱۷  سلفیه‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۵٬۲۱۳). . [P.motahari‏ (۱۳×)]
 جز     ‏۱۴:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۲۷۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: حذف منابع اضافی)
 جز     ‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نقد سلفیه: ویرایش صوری)
 جز     ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵۹۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نگاه سلفیه به شیعه: ویرایش صوری و حذف جملات اضافی)
 جز     ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶۰۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (داعش: ویرایش صوری وحذف جملات اضافه)
 جز     ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (القاعده: ویرایش صوری)
 جز     ‏۱۲:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷۲۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (طالبان: ویرایش و حذف مطاب اضافی)
 جز     ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (سلفیان جهادی: ویرایبش صوری وحذف جملات اضافی)
 جز     ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (دیوبندیه: لینک‌کردن انقلاب اسلامی)
 جز     ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۵۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (دیوبندیه: ویرایش صوری وحذف جملات اضافه)
 جز     ‏۱۲:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (وهابیت: ایجاد نوشتار اصلی)
 جز     ‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (اخوان المسلمین: ویرایش صوری)
 جز     ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (جریان‌های معاصر سلفی: ویرایش صوری و حذف جملات اضافه)
 جز     ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۳۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه: ویرایش صوری و حذف جملات اضافه)
      ‏۱۲:۵۶  مذاهب چهارگانه اهل سنت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۱). . [Salehi‏؛ Rezapour‏]
 جز     ‏۱۲:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)